Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Na letošní již XX. ročník Jízdy pro Růži přijelo podle hlavního organizátora Josefa Malíka celkem 240 účastníků, díky přesné evidenci se ví, že jich tradičně nejvíce bylo z Borovan 110, z Ledenic 55, z Trhových Svinů 30, z Kamenné 10 a například z Českých Budějovic devět.

„Každoročně informuji v Borovanském zpravodaji o nejmladším účastníku jízdy. Letos to byla čtyřletá Maruška Novotná z Borovan, která v doprovodu rodičů ušlapala na vlastním kole celkem 23 kilometrů,“ doplnil s obdivem k cyklistické statistice Josef Malík. "Pohlédněme ale do historie. Naší první Růže se zúčastnilo 75 cyklistů, druhé již 110 a každým rokem počet účastníků jízdy narůstal. Téměř nejpočetnější účast jsme zaregistrovali v roce 2015 s účastí 315 cyklistů," uvedl Josef Malík. Rekordní účast byla o rok později. „Celkem 344 zaregistrovaných cyklistů přijelo ze 45 obcí a měst nejen z ČR. Z Bratislavy byl sice jen jeden, ale z Prahy již šest," připojil Josef Malík. "Po letošním XX. ročníku mohu oznámit dosavadní účast na všech jízdách v počtu 4043 registrovaných cyklistů," dodal hlavní organizátor jízdy.

Borůvkobraní v Borovanech 2019. Soutěž jedlíků bude i letos.
Borůvkobraní se o prázdninách vrátí v plném lesku i se soutěží jedlíků

Rožmberské državy

Na počátku oblíbené akce byl vstup Josefa Malíka do spolku PŠK Borovany v roce 2000 a jako jednatel začal o rok později připravovat cyklistický závod. Název je odvozen od Sdružení Růže, které spojuje řadu měst a obcí z bývalých rožmberských držav v regionu.

I na pamětním listu byly původně vypsány všechny zúčastněné obce na okvětních lístcích růže, dokonce se kvůli tomu měnil počet lístků, ale nějaký čas už se logo akce nemění. Nemění se ani od počátku nejdůležitější věc na projížďce, aby se všichni účastníci dostali ve zdraví do cíle. Jak Josef Malík dodává, díky za spolupráci při přípravě akce patří přátelům ze skupin Cyklopoutníci a Šnekolez za dvanáct let spolupráce, ale i přátelům z PŠK při prvních osmi ročnících za spolupráci při přípravě a startu akce a třeba i Kláře Němcové z městského úřadu Borovany za pomoc s propagací a všem dalším pomocníkům. "V neposlední řadě posílám své díky i do všech obcí, které razítkovaly pamětní listy projíždějícím cyklistům a zejména těm, které ještě někdy přidaly drobná občerstvení či pamětní suvenýry! Jsou to Ledenice, Mladošovice, Jílovice, Petříkov, Olešnice, Horní Stropnice a Kamenná," doplňuje Josef Malík. Sponzorsky zaštiťují akci Sdružení Růže, město Borovany nebo obce na trase.