Bývá prvním člověkem, který po několika tisíci letech drží v rukou dosud ztracené předměty. Vždy si při tom také uvědomuje, že z původních majitelů nezůstalo pravděpodobně již vůbec nic. Ondřej Chvojka pracuje jako archeolog Jihočeského muzea, zajímá ho především doba bronzová.

Pětatřicetiletý rodák z Budějovic měl k historii blízko odmalička. „Hodně mě formoval můj otec. Již od útlého dětství mě bral na různé památky a vyprávěl mi historické příběhy,“ vzpomíná Chvojka. Tíhnul ale také k přírodě, a proto se nakonec rozhodl pro archeologii, ve které se dějepis snoubí s přírodovědou. Už jako malý chodil na pole sbírat střepy, posléze coby brigádník pomáhal při archeologických výzkumech a vystudoval obor archeologie a historie na brněnské fakultě. V roce 1998 nastoupil do Jihočeského muzea.

Chvojka se zaměřuje především na pravěk, je specialistou na dobu bronzovou. „Pravěk jsem si vybral, protože je to období trochu zahalené v temnotách. K novověku nebo středověku můžeme vždy prostudovat písemné prameny či ikonografii, ale z pravěku nemáme prakticky nic kromě archeologických nálezů. Je to o to těžší, ale také zajímavější,“ komentuje.

Práce archeologů je pestrá. Představa, že pouze smetáčkem ometají kostry nebo staré nádobí, je podle Chvojky zcela mylná. „Jestli ho vezmu do ruky tak pětkrát ročně, tak je to hodně,“ dodává s úsměvem.

Archeolog musí v první řadě samotné památky najít. Obchází tedy kraj s geodetickými přístroji, zaměřuje a vytipovává možná naleziště, například se musí ujistit, jestli se pozůstatky po našich předcích nenacházejí na místech, kde se bude v brzké době stavět. Objevit naleziště však podle něj není tak obtížné. „Daří se nám to dost často, téměř na každém poli může něco být,“ dodává Chvojka.

Druhou částí jsou samotné výzkumy, tehdy archeologové skutečně mizí ve výkopech a za pomoci lopat, krumpáčů, škrabek a nakonec i štětečků odhalují předměty z dávných dob. Poté je ale musí ještě důkladně zpracovat. „To znamená omýt, zakonzervovat a zaevidovat. V tu chvíli tedy především sedíme u počítače a zadáváme údaje,“ vysvětluje Chvojka.

V celých jižních Čechách se podle něj nacházejí archeologicky zajímavé lokality. „Nálezy jsou opravdu všude, jen je někde víc pravěkých památek, jinde zase starověkých, středověkých nebo novověkých. Pro mě osobně patří mezi nejzajímavější oblasti Vltavotýnsko a Bechyňsko při dolní Lužnici, Pootaví nebo část severně od Budějovic podél řeky Vltavy, kde je spousta pohřebišť a hradišť,“ vyjmenovává.

Archeologové mají podle Chvojky stále co objevovat a každý rok opravdu vyndají ze země řadu nových věcí. „Skvělé je také to, že jakýkoli objev může výrazně posunout náš pohled na historii, třeba ukáže nové kontakty zdejších obyvatel se zahraničím nebo se podaří zmapovat úplně novou kulturu, o níž zatím nic nevíme,“ doplňuje.

Jedno z největších překvapení přinesl Chvojkovi výzkum v Březnici u Bechyně. Archeologové původně předpokládali, že tu bylo pravěké sídliště, postupem času se však ukázalo, že tu zřejmě dlouhodobě nikdo nežil, a k čemu přesně místo sloužilo, zůstává záhadou. „Na zhruba čtyřech hektarech jsme našli deset žlabovitých objektů orientovaných ve směru sever–jih, které byly pokaždé naplněné nádobím či plodinami. Pořád si lámu hlavu, co se tu dělo,“ popisuje. Žlaby jsou podle něj nejspíš pozůstatkem po tkalcovských stavech nebo po výrobě keramiky. Vědci je však budou ještě zkoumat.

V poslední době Chvojku dále potěšilo několik nových hromadných nálezů z doby bronzové. „Tam jsou mnohdy velmi cenné věci, například nedaleko Křemže se skrýval skoro celý sekeromlat. Člověku úplně zatrne, když to vidí v zemi,“ říká. Vždy, když vezme do ruky právě objevený předmět, si také uvědomí, že je prvním člověkem, který jej po několika tisíci letech drží, a že z původních majitelů nezůstalo již vůbec nic.

Archeologové nacházejí nejčastěji keramiku, naopak kostry jsou spíše výjimkou. „Můžeme najít lidské pozůstatky ze středověku, ty jsou na dvou místech v Budějovicích nebo u kostelů, ale pravěké kostry se prakticky nedochovaly. V regionu bohužel máme agresivní kyselé půdy, takže z kostí moc nezůstalo,“ vysvětluje Chvojka. Nikdy není vyloučené ani úplné zklamání, občas se na vytipovaném místě zkrátka neskrývá vůbec nic.

K nalezišti mohou vědce přivést i obyčejní lidé. „Pokud někdo něco najde, ověříme to. Důležité ale je, aby nám dal co nejvíc informací. Lidé si mnohdy myslí, že archeologovi jde jen o samotný střep, ale i kdyby mi někdo přinesl krásný bronzový meč a nevěděl, odkud je, tak to moc nepomůže,“ připomíná Chvojka.

Archeologické nálezy jsou někdy dosažitelné i velmi snadno. Například v polích k nim není třeba hloubit několikametrovou jámu, ale bývají uložené hned pod oranicí, a tak se mohou dostat na povrch i při běžném obdělávání půdy.

Chvojka působí celý svůj život v jižních Čechách, jít za objevy do zahraničí jej nikdy nelákalo. „Pro mě bylo vždy nejdůležitější přinést poznání o našem kraji. Jeden unikátní v Březnici mi udělá větší radost než faraonský hrob v Egyptě,“ říká. Přiznává ale, že už se u něj projevuje i jistá profesionální deformace. Při chůzi kouká zásadně do země, a jakmile někde spatří výkop, nic ho nezastaví od toho, aby jej prozkoumal.

Rozhodně si však nemyslí, že by archeologové kvůli své práci žili jenom v minulosti. „Jsme silně navázaní na současný život už jenom tím, že zkoumáme místa, kde se chystají stavby. Já se navíc považuji za člověka, který se snaží přenést dál odkaz lidí, kteří tu byli před námi,“ uzavírá.