Přípravana kněžskou dráhu představuje pro 29letého Miroslava Štrunce tříleté studium teologie v Česku a stejně trvající ve Vatikánu. Po vánočních prázdninách se tento týden vrací ke svým studijním povinnostem na Papežské lateránské univerzitě ve Vatikánu.

Dostat se mezi 4000 studujících z celého světa chtělo však svůj čas. Po absolvování obchodní školy Miroslav prodával televize v Datartu a bavilo ho to. „O víře, náboženství a Bohu jsem začal přemýšlet kolem maturity.V katedrále sv. Mikuláše jsem se setkal s otcem biskupem Jiřím Paďourem a posléze mu ministroval. Ujal se mě a vedl ve víře. Plynule jsem přešel z obchodu do semináře na olomoucké Palackého univerzitě,“ přiblížil svou cestu. První rok, který mají zájemci o duchovní život na rozmyšlenou, jej utvrdil ve správnosti rozhodnutí stát se knězem. Po dvou letech na Karlově univerzitě ho otec biskup Vlastimil Kročil poslal do Říma, kde studuje třetím, tedy posledním rokem. Jáhenské svěcení podstoupí 13. července a poté jej čeká praxe se zkušeným knězem. „Jako jáhen budu například asistovat při bohoslužbě, křtít, oddávat,“ předjímá budoucí duchovní.

Nyní začíná poslední semestr studia v italštině. „Ve druhém ročníku v Praze jsem chodil semestr na italštinu a v Římě před začátkem školy prodělal měsíční intenzivní kurz,“ vzpomíná Miroslav na jazykový kotrmelec. „Výhodou je, že na papežské koleji Nepomucenum máme českého rektora, vicerektora. A nás, českých seminaristů, je patnáct,“ přibližuje prostředí Miroslav.

S druhy hraje fotbal, rád chodí na Coloseum, kde se pomodlí za křesťany, kteří tam zemřeli jako mučedníci, na Forum Romanum. „Je úžasné, že si tam můžete přečíst nejslavnějšího římského řečníka Cicera v originále, a to na stejném místě, kde své řeči přednášel,“ vyzdvihuje genia loci budoucí kněz.