Podle Vandy Pánkové, která má administraci programu na krajském úřadu na starosti, bylo pro nedávno vyhlášené kolo kotlíkových dotací připraveno původně z evropských fondů 302 milionů korun. Teď by bylo možné získat od státu dodatečně ještě 119,7 milionu. Odhadem by tak šlo uspokojit celkem 3,5 tisíce z 5,8 tisíce podaných žádostí.

Ilustrační foto.
Kraj chystá na část dotací přes dvě stě milionů

Bylo by tedy možné přidělit finance i na žádosti, na které by se podle původních možností nedostalo.Přesto zůstane podle Vandy Pánkové část žádostí asi neuspokojena. Není bez zajímavosti, že ačkoliv už termín na podání žádostí běží několik týdnů, stále jsou podávány nové, i když se jedná jen o jednotlivé případy. Jejich šance na získání dotace je však menší, protože jsou zařazovány podle data podání.

Ilustrační foto.
Budějovice prodlouží předzahrádkám termín na celý rok

Nejvíce žádostí o podporu je na tepelná čerpadla, a sice 64%. Dále je 20% žádostí na kotle na plyn a 20% na biomasu.