Snahou projektu Hledáme rodiče je podpořit a co nejvíce toto téma přiblížit veřejnosti. „Chceme touto formou ocenit stávající pěstouny, jejich obětavost a otevřenost k pomoci dětem, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve svých původních rodinách. Zároveň chceme pěstounství představit občanům a zájemcům o pěstounství,“ uvedla mluvčí KÚJčK Hana Brožková.

„Vloni v našem kraji našlo pěstounskou rodinu 26 dětí. Pro mnoho dalších se ale stále hledá. Jedná se především o děti se specifickými potřebami, sourozence, děti školního věku a děti jiného etnika,“ přiblížila mluvčí úřadu.

Po ukončení výstavy v Budějovicích se expozice postupně přesune do dalších jihočeských měst – Písku, Tábora, Kaplice, Českého Krumlova, Třeboně a v dubnu její putování skončí ve Vodňanech. „Doprovázena bude ve spolupráci s místními organizacemi také dalšími zajímavými akcemi jako besedami s pěstouny, promítáním filmů, dny otevřených dveří na odděleních sociálně-právní ochrany dětí a v neziskových organizacích, které pěstounským rodinám pomáhají,“ doplnila Hana Brožková.

Více informací o pěstounství mohou zájemci najít na www.kraj-jihocesky.cz či www.socialniportal.kraj-jihocesky.cz.