„Jako dlouholetý krajský radní a také starosta města Větřní mě těší vidět za sebou výsledky své práce. Pozorovat spokojené pacienty jihočeských nemocnic, klienty domovů pro seniory, maminky s dětmi na nově vybudovaném hřišti či poslouchat řidiče, jak oceňují kvalitu našich silnic druhých a třetích tříd. Z toho mám opravdu radost, obzvlášť když si uvědomím, že je to také tak trochu i moje zásluha,“ uvedl Antonín Krák.

V čem vidíte přínos vzniku a fungování krajů?
Kraj je zejména subjekt, který spojuje veškerá města a obce na jihu Čech. Proudí přes něj různé dotace, které jsou pro města i obce nemalým přínosem. V době živelních pohrom či jiných mimořádných událostí je zároveň koordinátorem krizových řízení, kde spolupracuje s integrovaným záchranným systémem, dobrovolnými hasiči a jinými složkami podílejících se na odstraňování jejich následků. A samozřejmě se stará i rozvoj našeho venkov.

Co se vám podle vás za dob vašeho působení na kraji povedlo?
Z pohledu mé gesce mám samozřejmě radost z toho, že se mezi řidiči mluví o tom, že máme na jihu Čech jedny z nejlepších komunikací druhých a třetích tříd, které jsou v naší správě. Vypíchnout je pak ale třeba zejména síť našich krajských nemocnic, které patří ke špičkovým zařízením v celé republice a zapomenout nechci ani na poskytování kvalitních sociálních služeb v našich domovech pro seniory.

Je něco, co vás naopak trápí?
Na fungování kraje mě trápí hlavně ta jeho nepružnost. Kraj se totiž nedá řídit jako firma, kdy její majitel řekne udělá se zkrátka to a to a jde se touto cestou. Na rozdíl od kraje, kde je vše podmíněno

Antonín Krák
- narodil se v roce 1966
- uvolněný radní Jihočeského kraje
- Od roku 2009 je členem ČSSD
- Od roku 2010 je starostou města Větřní
- Od roku 2012 je členem zastupitelstva Jihočeského kraje
- V letech 2012 až 2016 byl krajským radním pro dopravu
- Od roku 2017 až do současnosti je krajským radním pro veřejné zakázky

kolektivním rozhodováním na radě či zastupitelstvu. A omezeni jsme i řadou předpisů a zákonů, které nemáme šanci ovlivnit.

Hlavní náplní vaší současné práce jsou veřejné zakázky. Můžete nastínit nezasvěceným, proč dotažení některých zakázek do fáze provedení trvá někdy tak dlouho?
Rozhodování o veřejných zakázkách patří do gesce rady kraje. Na dotažení zakázek do finále mě mrzí ta zdlouhavost, která je někdy doprovází a kterou nemohou ovlivnit politici ani úředníci. Na mysli mám zejména různá odvolání a přezkumy například na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která se mohou protáhnout i na celý rok.

Řadu let jste pracoval u policie, využil jste zkušenosti z této „branže“ například při řešení dopravní politiky Jihočeského kraje nebo v jiných oblastech?
U policie jsem strávil dvacet pět let a zkušenosti, které jsem nasbíral například na dopravním inspektorátu, využívám ve své práci dodnes. Zejména ve věcech spojených právě s dopravou. Za dobu svého působení jsem se mohl osobně přesvědčit, které úseky silnic jsou z hlediska bezpečnosti problémové a jako krajský radní pro dopravu zde pomoci zajistit nápravu.

Jste na kraji součástí již čtvrté vládnoucí koalice, byť koalice s ANO a Jihočechy trvala jen krátce. Co je pro politika nejdůležitější, aby našel napříč různými politickými stranami společnou řeč?
Při jednáních je nejdůležitější si zachovat lidskou tvář a důstojnost. Vše je o nalezení rozumného kompromisu. Je třeba si také uvědomit, že jsme tu zejména pro naše občany. A ti nejsou na nějaké hádky a politikaření zvědaví, chtějí vidět výsledky.

Zdeněk Dvořák
Chtěl bych, aby Jihočeši znali svou cenu, říká Zdeněk Dvořák