V úterý 26. května 2020 od 8 do 12 hodin má být vypnuto světelné signalizační zařízení na českobudějovické křižovatce Pražské třídy a ulice Karolíny Světlé. V rámci rekonstrukce křižovatky dojde k přepojování starého a nového signalizačního zařízení. Křižovatka při úpravách zůstává průjezdná, ale s omezením rychlosti. Vzniknou tu například nově i středové ostrůvky pro chodce.

Řidiči budou muset kromě stávajících uzavírek - třeba v Plavské ulici nebo omezení - na mostu v Nádražní ulici přes Dobrovodskou stoku, počítat také s úplnou uzavírkou provozu v Alešově ulici.

Z důvodu realizace opravy povrchu pozemní komunikace v ulici Alešova (úsek mezi ulicemi Dukelská a Vrchlického nábřeží) stanovil magistrátní odbor dopravy a silničního hospodářství v termínu 25. 5. - 2.6. 2020 přechodnou úpravu provozu a úplnou uzavírku komunikace. Objízdná trasa není stanovena.