„Na svou dobu to bylo hodně dobré letadlo,“ odpovídal Jakub Šmucr v uniformě Královského letectva zvědavcům na dotazy. „Tohle letadlo bylo národním symbolem Británie, mělo to dvanácti válec Merlin 66 od firmy Rolls-Royce, motor Griffonod téže firmy, s rychlostí 646 kilometrů za hodinu,“ dodal. Málokdo přitom poznal, že se nejedná o originál, ale repliku, jež vyrobili v Czech Spitfire Clubu.

V KUCHYNI I NA POŠTĚ
Sobotní akce věnovaná 100. výročí vzniku samostatného Československa toho příchozím ale nabídla mnohem víc. Podívat se kolemjdoucí mohli na zbraně z období válek, nahlédnout do vojenské kuchyně, děti si zase mohly nechat dát na pohled nějaké poštovní razítko z té doby, pánové pro změnu zakotvili u válečných vozidel. Po ruce válečných lékařů mohli zájemci kouknout díky Petru Bednáři z Klubu vojenské historie České Budějovice. „Vidíte tady obvazový materiál a chirurgické nástroje používané od prvního polního obvaziště až přes nemocnici v zápolí, kde se potom prováděli velké chirurgické zákroky,“ přiblížil svou část výstavy Petr Bednařík s tím že shánět všechny předměty se podařilo hlavně z pozůstalostí. A který z těch nástrojů byl v době 2. světové války přelomový?

OBJEV ANTIBIOTIK
„Nebylo to ani tolik o nástrojích, jako spíš o rozvoji té péče o pacienta. Největším přelomem byl vznik antibiotik, do té doby totiž nejvíce raněných umíralo na infekci,“ vyprávěl Petr Bednařík a pokračoval: „Za 2. světové války došlo rovněž k rozvoji k rozvoji anestezie. To už sice bylo za té 1. světové války, ale zavedly se nové postupy, začaly se používat krevní konzervy.“