Kdy to bude? A co se tady vlastně má postavit? Tyto otázky už se v Hrušticích u Kovářova řeší tři roky. Přesto se v těchto dnech dostali ke své odpovědi asi o krok blíže.

„Rekreační park Lipno a Přístav Hruštice bude zahrnovat 108 objektů, včetně sportovního a rekreačního zázemí a přístaviště pro 40 sportovních a rekreačních plavidel,“ uvedla včera Simona Kulhánková z developerské firmy UBM Bohemia. Součástí budou i tři domy občanské vybavenosti. Mezi Kovářovem a Hrušticemi by tak měla vyrůst nová obec.

Investoři a developer slibují, že z výstavby parku budou mít užitek okolní obce i celý region Lipenska. „Projekt podpoří vznik desítek nových pracovních míst potřebných pro provoz areálu,“ dodává Kulhánková.

Projekt se ale nachází v Chráněné krajinné oblasti Šumava a v evropsky významné lokalitě soustavy Natura 2000. Proti stavbě dlouhodobě protestují zdejší osadníci, kteří založili občanské sdružení Osada Hruštice. Poukazují jak na to, že stavba je příliš megalomanská, tak i na výskyt silně ohrožených druhů tetřívka obecného a chřástala polního.

A tak přišlo na řadu šetření. Ovšem zpracovatel ekologické posudkové dokumentace EIA neobjevil žádný negativní vliv, který by možnost realizace a provozu Rekreačního parku Lipno a Přístavu Hruštice zpochybnil.

Projekt tak nyní získal souhlas ministerstva životního prostředí. Je tedy o krok blíže pro vydání územního a stavebního rozhodnutí.