Město nechalo postavit několik polí cvičně pro účastníky konference Povodně a hospodaření s dešťovými vodami, kterou v regionu po dva dny pořádala Česká společnost vodohospodářská působící pod Českým svazem stavebních inženýrů.

„Účastníkům konference byl prezentován účel, technologie, organizace  a způsob výstavby," uvedl k předvedené akci primátor Juraj Thoma. Jednotlivé části zdi jsou jinak uloženy ve skladu na letišti v Plané.

„Čeká nás ještě exkurze na jez v Českém Vrbném," uvedl za účastníky konference Bohumil Kujal.