Projekt splavnění Vltavy mezi Českými Budějovicemi a Orlickou přehradou umožnil menším lodím, které se vejdou do zdymadel na Orlíku a Slapech, doplout až do hamburského přístavu a dál do Severního moře.

Jihočeský kraj již v minulosti podpořil předprojektovou přípravu splavnění Vltavy pěti miliony korun a dál chce pomáhat tento záměr rozvíjet.

Stále ještě nedošlo k modernizaci lodního výtahu na Orlické přehradě, prohloubení plavební dráhy v úseku Podolí – Kořensko a stavbě nového mostu přes řeku v Týně nad Vltavou, aby tudy mohly proplouvat lodě vyšší než tři metry. Rozvoj vodní dopravy má už nyní kladný vliv na rozvoj regionu. Jihočeský kraj tlačí na Ministerstvo dopravy k dokončení potřebných investic.

ZAVŘENÁ KOMORA

Opakuje se nepříznivá situace z minulých let, kdy nedostatek vody předčasně uzavřel plavební komoru Kořensko u Týna nad Vltavou a lodě se tam musely otáčet. K tomu došlo i letos. Kořensko je od pondělí zavřené a lodě se musí před plavební komorou Kořensko obrátit a vrátit do Týna nad Vltavou, do Hluboké nad Vltavou či do krajského města. Kvůli dalšímu poklesu hladiny Orlické přehrady byly minulý týden odstraněny plovoucí signální znaky v oblasti Kořensko – Rejsíkov a v neděli byla trvalá obsluha plavební komory ukončena. V případě opětovného vzestupu hladiny Orlíku, a to nad kótu 347,60 metru nad mořem, bude znovu plavební dráha vytyčena a provoz plavební komory obnoven.

O komoře Vloni bylo v úseku České Budějovice – Kořensko proplaveno rekordních 35 tisíc lidí a skoro 10 tisíc lodí. Plavební komora bývá v provozu v úterky, čtvrtky, soboty a neděle. Nyní je ale uzavřena. Fungovat začne v případě, že přibude v Orlíku vody.

Úsek Vltavské vodní cesty mezi Českými Budějovicemi a Týnem nad Vltavou byl posledním dílkem ve splavnění 180 km Vltavy do Prahy. Na tuto 33kilometrovou část vynaložilo Ředitelství vodních cest ČR dvě miliardy korun z prostředků EU a Státního fondu dopravní infrastruktury. „Vznikly čtyři plavební komory, dva přístavy, pět přístavišť a další objekty,“ upřesnil mluvčí ŘVC Jan Bukovský. Vltava se tak otevřela i podnikatelům, přičemž plavba osobních lodí a malých plavidel není zpoplatněna.

PRODLOUŽÍ SEZONU

Povodí Vltavy, správce vodní cesty, má připraveny dva stěžejní projekty, které výrazně napomohou prodloužit plavební sezonu zejména v období sucha, jež se stává normou. Generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala potvrdil, že v úseku Podolí – Kořensko dojde k prohloubení plavební dráhy. „Na lodním výtahu pro sportovní plavidla přes hráz Orlíku dojde k prodloužení jeho dráhy v horní vodě a ke zvýšení určitých parametrů převážecího vozíku, čímž bude v provozu i při snížených hladinách v nádrži,“ uvedl Petr Kubala. S finanční podporou Státního fondu dopravní infrastruktury by mohly práce začít na podzim.