Kněz P. Jan Chaire Madár nejprve venku na dvoře zapálil velikonoční oheň a s velikonoční svící - paškálem, vešel pak do ztemnělého kostela, kde si od ohně připálili na začátku mše svaté svíčky i ostatní účastníci vigilie.

„Ukřižovaný Ježíš a zmrtvýchvstání je ujištění toho, že jsme nesmírně vzácní,“ zdůraznil P. Jan Chaire Madár při slavnostní bohoslužbě, při níž si přítomní i obnovili křestní sliby. „Poznej, jak jsi Bohem milovaný, pro Boha vzácný, a jednej podle toho," obrátil se k lidem v prořídlých lavicích.

„Na Letnice si snad zazpíváme,“ rozloučil se na závěr kněz, reagující tak na stálý zákaz zpívání při bohoslužbách.