Vyvlastňovací řízení se mimořádně protáhlo a v okolí už se delší dobu dálnice buduje. V podstatě je už hotova z jedné poloviny na celé délce úseku mezi Ševětínem a Borkem, kam zmíněný pozemek patří. Jeden kilometr u Ševětína už dokonce slouží v celé šíři.

Úsek mezi Ševětínem a Borkem má být uveden do zkušebního provozu do konce letošního roku. V místě, kde začne stavět až nyní, ale bude komunikace prozatím zúžena a dokončena v celé šíři má být nejdéle v srpnu 2020. "Objednatel samozřejmě vyvine maximální úsilí pro zkrácení lhůty na zprovoznění celého úseku v plném profilu," uvedl Jan Rýdl za ŘSD, investora akce.