Nařizuje to novela zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Změna se do zákona dostala poslaneckou iniciativou. „Od loňského prosince tak každý, kdo pobírá příspěvek na živobytí déle než půl roku v posledních dvanácti měsících, dostává část dávky v poukázkách. Výplata příspěvku na živobytí tak probíhá v kombinované formě,“ vysvětlil ředitel píseckého Kontaktního pracoviště ÚP ČR Jiří Brožák.

V rámci zajištění co nejhladšího průběhu vydával ÚP ČR na Kontaktních pracovištích v Písku, Milevsku a Mirovicích poukázky v předem určených časech, se kterými byli všichni klienti v předstihu seznámeni. Rovněž byli informováni, kde si za ně mohou nakoupit v Písku, Milevsku, Protivíně a v Mirovicích.

Příspěvky
v hmotné nouzi

Podíl částky příspěvku na živobytí, který Úřad práce ČR vyplácí poukázkami v rozmezí od 35 do 65 procent, je stanoven s ohledem na možnosti osoby v hmotné nouzi s dávkou hospodařit a využít ji k určenému účelu. Poukázky jsou v různých nominálních hodnotách 20, 25, 30, 50, 100, 200 a 500 korun.

Poukázky podle slov Jiřího Brožáka slouží k nákupu potravin, základních hygienických prostředků, dětského a lékárenského zboží, školních potřeb a oděvů. Jsou tedy na zboží, které zajistí osobě ve hmotné nouzi základní životní potřeby a podmínky. Není je možné použít na nákup alkoholu a tabákových výrobků. Poukázky také nejsou určeny na nákup léků a k úhradě doplatku za léky. Rovněž je nelze uplatňovat v optikách. S možnostmi jejich využití byli seznámeni klienti i obchodníci.

Na začátku prosince se stávalo, že si někteří lidé stěžovali na to, že jim nechtěli v určitém obchodě přijmout více poukázek za velký nákup najednou. „Veškeré připomínky ze stran klientů byly projednány s dodavatelem poukázek, který je jediným smluvním partnerem obchodníků. Ve většině případů se po projednání situace zlepšila. Obchodníci byli poté například ochotni nákupy rozdělit,“ upřesnil Jiří Brožák.

ÚP ČR odebírá typizované poukázky od tří dodavatelů tak, aby bylo zajištěno, že osoby v hmotné nouzi jimi budou moci zaplatit ve většině prodejen bez ohledu na velikost obce. Dodavatelé poukázek jsou vázáni k pravidelné aktualizaci partnerské sítě a k jejímu rozšiřování.