Na snímku pořízeném před rokem 1976 je zachycena západní strana Pražské třídy s blokem třípatrových domů z 20. let 20. století a patrovým domem z poloviny 19. století. Za tímto patrovým domem, který je znám jako Škácha – váhy, by následoval velký dům rodiny Trägerů, ale již tam není. Zezadu se agresivně tlačí paneláky.

V domě Josefa a Kristiny Škáchových měl v období 1. republiky Josef Škácha závod na výrobu a prodej vah, ručních, balančních, decimálních, mostních na dobytek, škálových vah a vozových s tiskacími přístroji. Jednoduše Škácha – váhy. Ještě krátce po roce 1948 firma existovala pod názvem Josef Škácha a syn, výroba automatických vah a elektrotepelných přístrojů. Potom byli Škáchů vyvlastněni a v domě se zařídilo středisko Kovoslužby – opravy a údržba prádelních strojů. Kovoslužba byla v roce 1955 přejmenována na Kovopodnik.

Po Kovopodniku se v domě usadilo výrobní družstvo Jihokov se střediskem stavební a strojní zámečnictví, zárubně, garáže, rolety, vrata, opravy bleskosvodů. Středisko Kovopodniku se mezitím přestěhovalo do Trägerova domu a změnilo služby na opravy a údržbu výtahů. Jihokov měl na Pražské provozovny ještě v dalších třech domech (opravna chladičů, galvanické pokovování, sklady apod.).

Vedle vlevo na moderním třípatrovém domě z období stavebního rozmachu ve městě za 1. republiky je nápis PORTÁLY a v přízemí vpravo obchod Textil. Dům koupili po 1. světové válce Methoděj a Alžběta Miffkovi. Dvorní trakt domu vedl až do Staroměstské ulice, kde Miffek st. zařídil továrnu s vysokým komínem na výrobu ocelových svinovacích okenic, rolet, slunečních plachet, železných portálů, skládacích mříží, dveří, oken, jakož i na veškeré zařízení pro výkladní skříně. Methoděj Miffek st. pocházel z Olešnice na Moravě, vyučil se ve Vídni a v roce 1902 je již doložen v Českých Budějovicích v České ulici. V červenci 1907 koupil dům v Pekárenské ulici, kde firma pokračovala s názvem „První jihočeská velkovýroba ocelových svinovacích okenic.“ Po válce koupil dům na Pražské.

Ve 30. letech 20. století se ale dostal dům do dražby, kdy jej vydražil Jan Čutka, který se předtím u Miffků vyučil. Jan Čutka pokračoval ve výrobě portálů, ocelových rolet a železných konstrukcí ještě chvíli po roce 1948. Ještě dnes je vzácně možné na starých roletách a železných konstrukcích ve městě a okolí najít ozdobné štítky METHODĚJ MIFFEK nebo JAN ČUTKA.

Vedle domu Čutka – portály vlevo stojí stejně vysoký dům, ale úzký, jen se dvěma okenními osami. Podle pamětníka Pražské a okolí Jaroslava Lindauera, který bydlel do svých 13 let vedle u Miffků, byl tento dům mírně nakloněný, což byla rarita. V domě vyráběl a prodával Josef Meinert ledotvorná a chladicí zařízení, pivní tlakostroje a armatury. V období c. k. stál v tom místě malý domek s barokně tvarovaným štítem. Patřil k tomu dvůr s několika firmami.

Majitelem domu byl mědikovec Jakub Ambrož. Ve starém a novém domě sídlilo a střídalo se několik známých firem, které se mohou připomenout. Kromě Josefa Meinerta, Jakuba Ambrože, mědikovectví a cínařství, výroba aparátů na sodovou vodu, amerických kávovarů, měděného kuchyňského nádobí, veškeré zařízení pro lihovary, pivovary a cukrovary, dále kolář Vojtěch Hubáček, truhlář František Bohoněk, truhlář František Sova, obchodník dobytkem Václav Kočer, zámečník Karel Klíma a mlékařka Marie Leláková. Před Jakubem Ambrožem, který se na dům dostal jako nezletilý v roce 1904, provozoval v domě kotlářství Ladislav Kučera.

JAN SCHINKO