V některých částech města kvůli havárii krátkodobě poklesl tlak a byla tak přerušena dodávka pitné vody. ČEVAK ji však rychle obnovil. „Vlivem změny směru proudění vody v potrubí, může ještě někde být nízký tlak, případně téct voda zakalená. Tímto žádáme naše odběratele, aby nám toto nahlásili na bezplatnou telefonní linku 800 120 112," dodal provozní ředitel společnosti Lubor Tomanec.