„Soubor Bystřina na Hluboké zanikl někdy kolem roku 1980, a pak už se ho nikdo obnovit nesnažil," vypráví Tereza Kadlecová. Ale jen do roku 2010. Od té doby soubor, právě díky odhodlání Terezy Kadlecové, znovu funguje. Jen se z Hluboké nad Vltavou přesunul do Zlivi.

„Ředitel zlivské školy je folkloru nakloněn, jelikož je synem pana Režného, velkého strakonického dudáka, takže nás podpořil a poskytl nám prostory zdejší tělocvičny," vypráví Tereza Kadlecová o novodobé historii souboru Bystřina.

V prvním roce fungování měl soubor 20 dětí všeho věku, o dva roky později se malí zpěváci rozdělili na dvě věkové kategorie. „V Bystřince tančí děti předškolního věku, děti ze základní školy chodí do Bystřiny," vysvětluje Tereza Kadlecová.

Od roku 2013 k souboru ještě přibyla dospělá taneční složka. „Soubor se snaží přiblížit dětem i dospělým lidovou písničku a jihočeské tance," říká Tereza Kadlecová. „S dětmi se snažíme udržovat tradice a učit je starým českým dovednostem," dodává.

Jednotlivé kategorie mají 
i své kroje, které k folkloru neodmyslitelně patří. Děti tančí v bílých košilích, přes které je modrá vesta, liší se jen sukýnkami. „Mladší Bystřinka má červené, starší Bystřina modré," popisuje kroje Tereza Kadlecová. O zástěrky se dětem postarala babička Terezy Kadlecové, která je ušila.

„Dospělé kroje jsou šity jako rekonstrukce původního kroje, který byl ve Zlivi a okolí nošen," dodává vedoucí Bystřiny. Jeho podobu musela Tereza hledat v kronikách, je také vyobrazen na mozaice 
v místním kulturním domě.

Folklórní soubor Bystřina.

V letošním roce toho děti 
z folklorního souboru Bystřina čeká opravdu hodně. Kromě pravidelných vystoupení ve školách a v domovech pro seniory se letos děti z folklorního souboru Bystřina chystají 28. března na přehlídku Jihočeský zpěváček, kam vyšlou tři sólisty.

18. dubna se pak děti z Bystřiny chystají na velkou přehlídku dětských folklorních souborů. „Připravujeme s dětmi téma pohádky O Mrkvi," přibližuje Tereza Kadlecová s čí děti na přehlídce vystoupí.

„Ve Zlivi se vypráví pověst o tom, že kdysi kolem kostela vyrostla místo květin mrkev 
a od té doby se Zlivi říká Mrkvanov," vysvětluje znovu zakladatelka Bystřiny a pokračuje: „My se za tuto pověst nestydíme, naopak jsme se snažili toto téma uchopit 
a folklorně zpracovat. Doufáme, že se bude líbit nejen dětským divákům," dodává. S touto pohádkou se děti zúčastní také folklorního festivalu v Kovářově.

Folklorní soubor Bystřina má dveře otevřené pro všechny nové tváře, jak dětské, tak dospělé. „Jsme parta dobrých přátel, které spojuje láska k lidové písničce," dodává na závěr Tereza Kadlecová.

KLÁRA SKÁLOVÁ