Křesťané si při půlnoční mši připomínají narození Spasitele.

V kostele svatého Václava ale začalo chystání bohoslužby desítky minut před tím, než z kůru zazněla na úvod známá Tichá noc. „Je to tak půl hodiny, než rozsvítím a zapálím všechny svíčky," odhaduje čas na nejviditelnější součást příprav kostelník František Ehl a dodává, že to dělá už přes dvacet let.

Už dlouho před půlnoční je přitom v boční lodi postaven také betlém. „To trvá tak asi dvě hodiny," říká František Ehl a dodává i jména pomocníků Luboše Fraňka a Tomáše Kimla.

„Je to jeden z nejvýznamnějších církevních svátků," zdůrazňuje otec Martin Chmielewski, duchovní pastýř lišovské farnosti, k noci z 24. na 25. prosince a při mši pak hned na začátku naznačuje proč. Noc, kdy se narodil Ježíš Kristus je nocí, kdy se veliký Bůh stal tak malým, aby k němu každý mohl najít cestu a aby nikdo nebyl sám. A mimo jiné pak lišovský farář vyzval k modlitbě také proto, aby tma už nikdy neohrožovala náš život, a to nejen v tuto noc, ale ani v budoucnu.

Ke slavnostnímu atmosféře významnějších bohoslužeb v Lišově nepochybně patří i chrámový sbor. „Jsou tady na větší svátky," potvrzuje Tomáš Suchomel, mladík, který začal pomáhat při mších jako ministrant ve třetí třídě.

Kromě půlnoční mše se v Lišově na Štědrý den konala také odpolední mše pro děti, i při ní se kostel zaplnil.