Dokončovat již rozjeté projekty se nyní chystá nový starosta Doudleb Zdeněk Šmíd. Ten ve starostenském křesle vystřídal Františka Rytíře, který byl starostou Doudleb po dlouhá léta a tentokrát už nekandidoval. „Chystáme třeba odvodnění silnice, nebo práci na autobusové zastávce. To všechno jsou ale věci, které rozpracovalo již minulé vedení obce," řekl novopečený doudlebský starosta.

Jinak se ale vedení obce příliš nezměnilo. Rada zůstala skoro stejná jako v minulých obdobích. Místostarostkou je také stále Miroslava Caplová. Alespoň mám tak k ruce někoho, kdo se vyzná v poměrech na úřadě i v obci," doplnil.

Nový starosta se v těchto dnech rozkoukává i na úřadě v Ledenicích. Jiří Beneda nahradil ve funkci Miroslava Fraňka. „Trávím v úřadu celé dni, je toho hodně. Procházím například už připravené projekty a vybírám, do čeho se pustíme nejdříve." řekl Jiří Beneda. „Rád bych se v první řadě zaměřil na výstavbu chodníků a opravu místních silnic," prozradil.

Ženu na radnici mají v Plavu u Českých Budějovic. Starostkou obce se stala  Oldřiška Ribolová, která tu až doposud zastávala funkci místostarostky. Bývalý starosta Jan Hlach se rozhodl nekandidovat, a tak jeho místo nahradila právě Oldřiška Ribolová. „Díky funkci místostarostky znám poměry v obci a vím , jak obec funguje, ale přibylo administrativy," řekla Oldřiška Ribolová s tím, že nejhorší je pro ni prozatím zorganizovat si čas.

„Ještě jsem to ani nestačila strávit," dodala se smíchem nová starostka obce. Ta je také jako jediný zastupitel obce uvolněná. Práci místostarosty bude vykonávat Petr Jerhot. První, co v Plavu přijde podle slov nové starostky v zastupitelstvu na řadu, bude rozpočet obce na další období.

V městysu Dolní Bukovsko se vedení příliš nezměnilo. Starosta František Mazanec, tak může navázat, kde v minulém období v úřadu skončil. „Chystáme například výměnu oken v místní škole. Bude to ale náročný projekt, protože budova je z roku 1906 a  chceme, aby zůstal zachován její historický ráz," uvedl staronový starosta Dolního Bukovska.

Obměn doznala rada obce v Horní Stropnici. Většinu 
v zastupitelstvu tu získala KSČM s osmi mandáty, ostatní subjekty obsadily po jednom či dvou místech v zastupitelstvu a i dohromady mají jen sedm hlasů. Rada obce je tak  jednobarevná, všechny posty v ní obsadí zastupitelé zvolení za KSČM.

„Starostou dál zůstává Václav Kučera, místostarostou je František Vaněček, nově  bude uvolněný, doposud byl místostarosta neuvolněný, dalšími členy rady jsou Karel Socher, Jaroslav Baláš a Hana Valentová," shrnula výsledky hlasování na ustavující schůzi stropnického zastupitelstva sekretářka obce Jana Kovácsová.

V Římově zůstali starosta 
a místostarosta stejní jako 
v minulém volebním období. Na ustavujícím zastupitelstvu byl do čela obce opět zvolen Miroslav Slinták (ODS) 
a neuvolněným místostarostou je Jan Carda (SNK). Místostarosta bude v Římově nově jen jeden. Druhým místostarostou byl v uplynulém volebním období Vladimír Koupal, ten již ale ani nekandidoval do zastupitelstva.

„Obci bude pomáhat v rámci komisí," uvedl na adresu svého kolegy Miroslav Slinták. ODS má v zastupitelstvu 7 mandátů, SNK – druhá z podaných kandidátek, získala 4 posty, rada se v Římově neustavuje.

Nejbližším úkolem zastupitelstva bude podle Miroslava Slintáka 19. listopadu jednání o rozpočtu, který má předložit finanční výbor. 
„V prosinci by se měl rozpočet schválit," doplnil římovský starosta s tím, že finanční výbor vede Tamara Fuksová (bezpartijní, zvolena za ODS) a kontrolní výbor Lukáš Babka (SNK). „Jeho otec byl dlouho také v zastupitelstvu," připomněl Miroslav Slinták.