Modernizovaný úsek měří 350 metrů a vede v trase a hloubce původního potrubí. Práce začnou 20. května a jsou rozděleny do pěti etap, aby se minimalizovaly uzavírky ulic, a tím i dopravní komplikace. Úvodní etapa v ulici M. Chlajna potrvá do konce června, další tři v ulici V. Volfa připadnou na letní prázdniny, a ta závěrečná pak na září. Obyvatelé v místě budou o všech dočasných opatřeních průběžně informováni.

„Zdejší horkovod patří mezi nejstarší. Jeho dimenze ani kvalita již neodpovídá současným potřebám, což způsobovalo v poslední době problémy v naší distribuční síti. Jeho výměna je proto nutná,“ vysvětluje Martin Žahourek z představenstva Teplárny České Budějovice. „Zákazníkům to garantuje stabilní a bezpečné dodávky, sníží se zde provozní ztráty, které při distribuci tepla letitými rozvody občas nastávají. Tyto úspory pak mají pozitivní vliv i na provozní ekonomiku celé teplárenské soustavy, například na stabilní cenu tepla,“ dodává.

Mapa optimalizace, Máj, ulice V. Volfa.Mapa optimalizace, Máj, ulice V. Volfa.Zdroj: Teplárna České Budějovice

Domácnosti přitom o teplo a teplou vodu ani během těchto prací nepřijdou. Teplárna ji do panelových domů dodá přes provizorní propojení ve stávajících šachtách. Pouze při jejich fyzickém přepojení dojde ke krátkým přerušením dodávek. Lidé v dotčených domech budou včas a předem informováni.

„Každý zásah do distribuční sítě v ulicích omezuje motoristy i chodce. Uvědomujeme si to, a proto je naší snahou provádět je s co nejmenším dopadem do veřejného prostoru, a to i z pohledu zvoleného termínu,“ doplnil Martin Žahourek. Po skončení každé etapy, ještě v době uzavírky, budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu, poté začne etapa další.

V současné době distribuční síť městské teplárny v Českých Budějovicích měří 167 km, z nichž je 81 km parovodů, 41 km horkovodů a 45 km teplovodů.

Zdroj: Teplárna České Budějovice