„Obnoveny byly rovněž komunikace pro pěší a cyklisty, vznikla zde nová parkovací místa i dětská hřiště. Sídliště má i nové veřejné osvětlení," shrnul Kamil Calta projekt za téměř 29 milionů korun. Práce, s nimiž tady dělníci začali v březnu, podpořila dotace ve výši 23 milionů korun.

„Sídliště vzniklo před třiceti lety, a tak jeho zkulturnění a vylepšení bylo namístě. Lidem se tam bude díky proměnám žít lépe a logicky se
i zvýší atraktivita této lokality," dodal náměstek.