Cvičit. Cvičit. Cvičit. Takové heslo teď, více než kdy jindy, vyznávají členové českobudějovické tělocvičné jednoty Sokol. Času nemají nazbyt. Letos se koná XVI. všesokolský slet v Praze, již pátý po obnovení činnosti v roce 1990. Předcházet mu opět bude župní slet v Českých Budějovicích. A tak se v nácviku skladeb „piluje“ každý pohyb, aby po oba dny „D“ všechno dobře klaplo.

Z historie Sokolská jednota vznikla v Českých Budějovicích v roce 1869, jako jedna z prvních na jihu Čech, po 7 letech od vzniku Sokola v Praze. Roku 1885 došlo ke vzniku žup coby vyššího článku struktury Sokola. Na jihu vznikla župa Žižkova a budějovická jednota se ihned stala členem. Teprve roku 1896 vzniká ústředí – Česká obec sokolská. Původní rozsáhlá župa Žižkova se dvakrát dělila – v regionu nakonec spolupracovaly další dvě – Husova a Jeronýmova, které vydržely až do 21. století. V roce 2005 se všechny tři župy spojily do Sokolské župy jihočeské. Ta nyní v kraji zastřešuje 48 jednot. Českobudějovická jednota je 2. největší, má 1614 členů (mládež 932, dospělí 682).

Milada Pospíšilová, vzdělavatelka Tělovýchovné jednoty Sokol (T. J. Sokol) v Českých Budějovicích, uvedla, že s nácvikem šestice skladeb z celkových jedenácti se u nich začalo už na podzim loňského roku. „Cvičenci se s chutí pilně učí podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Vedoucí jednotlivých skladeb jezdili dlouho předtím na nácviky do Prahy a nejdéle na podzim loňského roku věděli, jak celá choreografie té které skladby bude ve výsledku vypadat, kde bude jejich celek na ploše stadionu cvičit. A to klidně vedle skupiny cvičenců třeba z Ameriky nebo Švýcarska, kteří také pravidelně přijíždějí,“ doplnila vzdělavatelka.

V ZÁŘI REFLEKTORŮ
To, jestli se vše povedlo, se ukáže až při samotném sletu. Ten budějovický se uskuteční 9. června, ten v Praze v Edenu potom 5. a 6. července. „Prvně se cvičí večer pod umělým osvětlením, druhý den odpoledne je to program se všemi parádami. Na začátku tam bývají sokolové na koních či sokolník s živým sokolem a velké množství historických praporů. I ukončení je slavnostní, že člověku nestačí kapesníky, jak se ho to dotkne,“ vyprávěla Milada Pospíšilová, jež je členkou Sokola od roku 1996.Jestli ale čekáte cvičence v tílkách a červených nebo modrých kraťasech, tak se pletete. „Úbory jsou skladbu od skladby jiné. Senioři navazují oblečením na historické obleky, ale ostatní úbory hýří barvami a nápaditými střihy. Nezbývá než vás pozvat na 9. června do Českých Budějovic,“ dodala na závěr.

NAVZDORY ZÁKAZŮM
Všesokolský slet v Praze a všechny doprovodné sportovní a kulturní akce mají neuvěřitelnou atmosféru sounáležitosti a přátelství. Není divu. Za sebou má Sokol historii starší než samotná Československá republika – několikeré zakázání činnosti, pronásledování čelních představitelů, ztráty na životech v obou válkách, vlna teroru s příchodem Reinharda Heydricha, úplná likvidace Sokola v padesátých letech…