Jihočeští myslivci se domnívají, že je čas na rychlé soudy. Zima vlastně teprve začala. Připouštějí však, že v případě teplé zimy nedochází 
k úhynu čerstvě narozených selat, není zamrznuto a je pro ně dost potravy.

„To znamená, že veškeré přírůstky stavů černé zvěře budou na jaře z lesů na lukách, kde budou rýt a hledat živočišnou potravu. V okamžiku jak vyrostou zemědělské plodiny a poskytují dostatek krytu, černá zvěř se přesune na pole, kde působí  na zemědělských plodinách škody," vysvětlil Josef Kloboučník, místopředseda a jednatel  Okresního mysliveckého spolku v Písku.

Ten přesto zastává názor, že pro velké přemnožení černé zvěře spíše nejsou předpoklady. Proč? „V roce 2013 se myslivci 
v okrese Písek intenzivně věnovali lovu, což odpovídá i počtu ulovených kusů černé zvěře," uvedl Josef Kloboučník.

Myslivecký rok skončí až 31. března a podle měsíčních hlášení lovu černé zvěře bude v okrese Písek uloveno kolem 4000 kusů. Okres Písek má přes 100 000 hektarů honebních pozemků.

Nástrojem proti vysokému počtu divočáků jsou pravidelné naháňky. Ty jsou účinnější, pokud leží sníh. „Samozřejmě, že na sněhu se loví lépe, dá se přesně určit stávaniště černé zvěře a místo kde se přesně nachází. Naháňka je ale pouze jedním ze způsobů lovu. Z důvodu teplé zimy se dá dobře lovit na čekané a podobně," uvedl písecký jednatel Josef Kloboučník.

Jednatel Okresního mysliveckého spolku v Českém Krumlově Josef Amcha je názoru, že divoká prasata budou ničit polnosti bez ohledu na počasí. „Odhadovat počty přeživších letošních mláďat zatím nelze. Zima teprve nastává," uvedl Josef Amcha.

Ten dodal, že naháněk bylo na Českokrumlovsku dostatečné množství.  „Ale podle ústních informací a podle skutečnosti je v našem mysliveckém sdružení ulovený počet prasat nižší než v roce 2012," dodal Josef Amcha.

Předseda myslivecké komise Okresního mysliveckého spolku v Prachaticích František Řezník ke kauze černá zvěř sdělil, že  přemnožení prasat divokých je už po delší čas skutečností.

„Dokazují tu sčítané stavy a každoročně  se zvyšující  počty ulovených divokých prasat. Tato zvěř je odolná i vůči nepříznivému počasí a případné úhyny jsou pouze v extrémně nepříznivé zimě," míní František Řezník.

Informace o počtu naháněk předseda prachatické myslivecké komise nemá k dispozici, poněvadž uživatelé honiteb nemají povinnost tyto údaje sdělovat.

„Od listopadu pravidelně ve většině honiteb naháňky byly. Současné vysoké početní stavy divokých prasat působí značné problémy především zemědělcům na zemědělských kulturách. Při současném způsobu zemědělského hospodaření , kdy převládá řepka a kukuřice, je velmi složité pro uživatele honiteb tyto vysoké početní stavy odstřelem snižovat," uvedl František Řezník.