SDH Hluboká vznikl na popud Jana Adolfa ze Schwarzenberga , který měl za své vlády v Hluboké nad Vltavou rozsáhlý majetek, jenž potřeboval chránit. První paragraf zakládacích stanov se stal také mottem činnosti klubu. „Na základě projeveného přání jeho Osvícenosti knížete pána Jana Adolfa ze Schwarzenbergu zřízen jest v Hluboké sbor dobrovolných hasičů, který si obral za účel při vypuknutých požárech život 
a majetek obyvatelů místa Hluboká a okolních míst, hodinu cesty nepřesahujících hájiti a chrániti."

Kdo měl tehdy v Hluboké nějaké postavení, stal se členem sboru. Ten při založení čítal 148 osob, většinou knížecích zaměstnanců. Kníže se též postaral o vybavení sboru. Činní členové byli rozdělení na lezce, bourače, stříkačníky, zdravotníky a trubače. 
V roce 1930 vyrostla první hasičská zbrojnice a v roce 1935 měl sbor již i první automobil.

V současnosti má sbor kolem 60 členů, do výjezdové jednotky patří 18 hasičů. Hlubocký sbor dobrovolných hasičů je první zálohou Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. K tomu mu slouží technika, kterou Hlubočtí před deseti lety kompletně obměnili. K dispozici tu mají cisternové vozidlo za 5,5 milionu korun nebo Tatru 815, na níž obdrželi dotaci i příspěvek od kraje a města Hluboká. Za deset let město investovalo do hlubockých hasičů 15 milionů korun.

Nynějším starostou SDH je Jiří Karvánek, velitelem sboru Zdeněk Slepička. „Já jsem se stal starostou sboru proto, že jím nikdo jiný být nechtěl. Tak nějak to na mě padlo," vypráví starosta sboru. „Víme, jak je to na Hluboké. Bydlím  tu od narození a když člověk něco potřebuje, tak se mu coby místnímu občanovi, rodákovi, se zdejšími lidmi jedná lépe," vysvětluje Jiří Karvánek.

Zlomovým byl pro hlubocké hasiče rok 2002, kdy celou Českou republiku postihly záplavy. „Hodně nám pomohly povodně v roce 2002, ač není dobré to říkat. Do té doby ale byli dobrovolní hasiči nejen pro město, ale i pro lidi, partou kluků, kteří chodí na pivo," říká Jiří Karvánek.

„V roce 2002 všichni zjistili, že dobrovolní hasiči jsou k něčemu.  Od té doby byly povodně několikrát, vždycky zasahujeme. Nejen tady, pošlou nás třeba do Českých Budějovic, jezdíme i mimo okres," vypráví starosta SDH Hluboká nad Vltavou.

V minulosti měli dobrovolní hasiči silnou základnu i mezi dětmi a ženami. Všechny týmy, včetně mužů, se účastnily všelijakých hasičských soutěží. Dnes je situace odlišná. „Na Hluboké je ta potíž, že je tady volnočasových aktivit moc. Kroužek malých hasičů byl proto před rokem převeden pod centrum volného času Poškolák s tím, že jej ale vedou muži z SDH Hluboká.

V Hluboké se zdejší hasiči zapojují do všech aktivit města. Účastní se svěcení zvonu, při vinobraní jsou součástí průvodu, připravují dětský den na Vondrově. I když  spolkový život byl v minulosti mnohem  živelnější. „Dnes je 
v tom větší pořádek, ale obrovský nárůst administrativy. Vše se více profesionalizuje. Dříve jsme se v daleko větším měřítku účastnili spolkového života. Dnes je tolik techniky, že na spolkový život není čas, což je škoda," říká Jiří Karvánek. „Na vsích dělají hasiči různé aktivity, od sběru železa, dožínek, bálů až po zábavy, tady na Hluboké na to není čas," dodává.

V budoucnu by Hlubočtí hasiči chtěli čtyřkolku, která jim umožní dostat se snadněji do těžko přístupných míst na cyklistické stezce ve směru do Purkarce. Také se může stát, že je uvidíme se zanedlouho prohánět po Vltavě na novém hasičském člunu. To vše je ale zatím v jednání.

KLÁRA SKÁLOVÁ