Jak vznikl nápad založit v Borovanech Klub mladých?
Vznikl v době, kdy mi bylo 17 let a kdy jsme se s přáteli scházeli (potulovali) v zimě venku po Borovanech. Napadlo mě, že by nebylo od věci zřídit nám klubovnu. Zašel jsem za panem starostou, jestli by nebyla nějaká možnost zřídit pro nás klub. Odpověď zněla, že možnost by tu byla. Město nám pak propůjčilo nevyužitou budovu. Svépomocí jsme ji vymalovali a začali shánět vybavení. Vyzvali jsme v místním zpravodaji obyvatele města, že mládež zřizuje svůj klub a shání vybavení prostor. Pak nám lidé darovali například starou sedačku, nábytek a podobné potřebné věci, a tím jsme začali klub zařizovat. Funguje od roku 2005.

Ujal se dobře?
Ujal, začalo se scházet hodně lidí ve věku od 12 do 26 let, byli jsme rádi, že se máme kde scházet. Čekalo se, že to bude trvat rok, dva a klub skončí. Ale mě to začalo bavit a více naplňovat. Začali jsme shánět dotace na akce a na dovybavení klubu novým nábytkem, stolními hrami, rekonstrukce prostor a tak dále. Každý rok jsme ho o něco zkrášlili. Má 204 metrů čtverečních, kuchyňku, bar, ale bez alkoholických nápojů, dvě společenské místnosti i další zázemí.

Kolik míváte návštěvníků?
Píšu si každodenní evidenci. Otevřeno je od 16 do 20 hodin, sedm dní v týdnu. Denně přijde tak dvacet dětí, víc je potom v pátek a v sobotu. Nemusí to být jen členové klubu, mohou tam i nečlenové, ale musejí zaplatit jednorázové vstupné 10 korun. Člena stojí roční příspěvek 300 korun. Hradí se z něj symbolické nájemné, internet a další věci. Jsem rád, že klub navštěvuje v hojném počtu mládež i z okolních obcí. Přísně zakázané jsou alkoholické nápoje, kouření a návykové látky.

Co klub nabízí za programy?
Mohou se u nás sledovat filmy, popovídat si mezi členy, máme internetové připojení, v létě hrajeme ping pong, petanque, badminton, kulečník a mnoho stolních her. Máme i přednášky o kyberšikaně, hoaxu, kyberstalkingu, proti drogám, pořádáme exkurze díky Policii ČR nebo Hasičskému záchrannému sboru, výlety do přírody, grilování a mnoho dalšího. Pak jsou akce, které děláme pro veřejnost, například koncert pro babičky z domu s pečovatelskou službou, rockový festival, sbírka hraček pro dětský domov, charitativní koncert a další. Do akcí, které pořádáme mimo klub se zapojuje i další mládež, nejen naši členové. V klubu je nás 20 30 aktivních, ale na strašidelnou cestu pro děti zámeckým parkem potřebuji 50 lidí.

Jaká je vaše nejúspěšnější akce?
Asi zmíněná strašidelná cesta pro děti, kterou pořádáme na podzim. Za dvě hodiny trvání akce tam projde 900 lidí. To je akce, kterou jsme převzali a zdokonalili. Úspěšně se rozvíjí také spolupráce s mladými z rakouského Weitersfeldenu, který je vzdálený asi 90 kilometrů od Borovan. V lednu jsme měli v klubu návštěvu třiceti mladých lidí z Rakouska. Navštívili jsme muzeum historických vozidel, skanzen železné opony u Nových Hradů. My tam pojedeme v květnu například na exkurzi Mauthausenu. Naše setkávání začalo tím, že jsme dostali kontakt od manažerky Sdružení růže, se kterou také vzájemně spolupracujeme, vloni nás pozvali na hudební festival a turnaj v plážovém volejbalu.

Tento rok je pozveme k nám na turnaj v kopané a rockový festival. Tyto dvě akce se uskuteční v jeden den, a to 21.června 2014, bude to organizačně velmi náročné… My do Rakouska pojedeme zase v červenci a na setkání s novými přáteli se již těšíme.

Co je organizačně největší oříšek?
Zmíněná strašidelná cesta. Musí se dbát na bezpečnost, protože jsou tam otevřené ohně, málo osvícený rybníček a akce se pořádá po setmění, ale děláme to naštěstí za asistence dobrovolných hasičů. A rok od roku je víc lidí. Předloni to bylo 600 návštěvníků, vloni 900.

Máte při tom všem čas na vlastní koníčky?
Tohle beru jako koníčka, i když je to z poloviny mé zaměstnání. A akce, které děláme, to jsou mé koníčky, sport, koncerty, porada mladým lidem s jakoukoliv jejich problematikou. Dřív jsem ještě trénoval hokejbal, ale po čase se tento sport rozpadl. Vedení klubu je hodně náročné. Chci to však dotáhnout do příštího roku do května, aby to bylo deset let. Už ale vyhlížím svého nástupce.

Jste spokojen s tím, jak klub funguje?
Jsem rád, jaká je v klubu atmosféra, chodí sem různorodí lidé, a přesto tu nejsou žádné konflikty, všichni se řídí pravidly klubu. Pro naše malebné město pořádáme či spolupořádáme spoustu akcí, a tím i přidáváme dobré jméno mládeži, chceme ukázat, že ne veškerá mládež je zkažená, děláme věci zadarmo a v létě jsme vysazovali i padesát ovocných stromů na okraji Borovan v ulici Pod Tratí. Dokonce se občas přijdou podívat i rodiče, kam chodí jejich děti. Což všem členům doporučuji, jelikož jsem rád, když rodiče ví, kde jejich dětí tráví svůj volný čas. Těší mě, že občas i lidé z okolí řeknou, že by rádi měli něco podobného také ve vlastní obci.

Co říkáte jako zakladatel Klubu mladých na dnešní mládež?
Mládež mi poslední dobou přijde víc zpohodlnělá. My jsme opravdu neměli takové možnosti. Největší zlo jsou ale sociální sítě. Než aby si zašli popovídat do klubu a zahrát si, tráví spoustu času na počítačích. Dříve jsem děti vídával, jak si hrají venku, což bylo na denním pořádku, ale dnes? Bohužel tento pohled se naskytne málokdy.