Výjimečný nástroj vznikal postupně během uplynulých deseti let v dílně varhanáře Vladimíra Šlajcha v Borovanech.

Jejich zrod nebyl vůbec jednoduchý. „Komplikovaný a velmi omezený prostor na kůru baziliky si vyžádal mimořádně složitá výtvarná i konstrukční řešení,“ zmiňuje mistr tohoto neobvyklého řemesla.

Nejprve musel důkladně prozkoumat prostor pro nové varhany, vytvořit návrh, ale také propočítat všechny detaily i s ohledem na akustiku, teprve poté se mohl pustit do výroby nástroje. Ani v okamžiku, kdy byly varhany hotové, ale jeho práce neskončila, své dílo v borovanské dílně rozebral na jednotlivé díly a ve svatohorské bazilice opět sestavil. A nástroj ani nyní neponechá svému osudu. Stejně jako u ostatních varhan se sem bude vracet kvůli údržbě i na některé koncerty.

Varhanář Vladimír Šlajch dokončuje unikátní varhany pro Svatou Horu u Příbrami.
Svatá Hora si žádá důstojné píšťaly. Vznikají v Borovanech

Poprvé veřejně zazní v neděli při slavnosti žehnání varhan. Důležitého úkolu se ujme kardinál Dominik Duka. V sobotu 1. prosince od 11 hodin je pak v plánu speciální koncert pro dárce, kteří přispěli na stavbu varhan. Právě dárci se totiž zasloužili o to, že kůr baziliky nový nástroj může zdobit. Přispěli většinou z patnácti milionů korun, které byly na stavbu nástroje potřeba.

Právě náročné shánění peněz je důvodem, že výměna starých varhan na hraně životnosti za nové trvala celé desetiletí. Varhanář postupoval s prací po částech podle toho, kolik se aktuálně podařilo ve sbírce nashromáždit peněz.