Menšinový akcionář v českobudějovické teplárně – firma Forum Energy (FE), už několik měsíců vede téměř nepřetržitou válku s magistrátem krajského města. Radnici totiž patří většinový podíl v teplárně a na mnoha věcech se s firmou FE nemůže shodnout. Posledním výstřelem v této válce je kritika rekultivace odkaliště v Mladém.

Forum Energy podalo kvůli rekultivaci odkaliště další z řady žalob. Podle mluvčího FE Giuliana Giannettiho jde hlavně o nevýhodnost investice. „Teplárna, za účelem úspory 4,25 milionu korun za čtyři roky, proinvestovala od roku 2007 dvacetkrát tolik,” uvedl Giuliano Giannetti a doplnil, že podle něj nese projekt rekultivace veškeré znaky diletantství. Celková škoda by mohla dosáhnout údajně až 176 milionů korun a jednotliví zástupci města, kteří jako zastupitelé vedli či dozorovali teplárnu, jsou žalováni o necelý milion až 11,3 milionu korun. Odkaliště je totiž podle Giannettiho likvidováno předčasně a mohlo ještě 15 let sloužit.

Současné vedení teplárny uznává, že odkaliště ještě mohlo sloužit. Na druhou stranu ale podle předsedy představenstva teplárny Miroslava Houfka už odkaliště překročilo původně plánovanou životnost. „Sama rekultivace je ve svém důsledku nutným zakončením provozu všech takto vybudovaných úložišť,” dodal ještě k problému odkaliště Miroslav Houfek. Podle dnešního náměstka primátora Miroslava Jocha není posouzení odborných problémů věcí města, ale kvalifikovaného managementu teplárny.

Nový spor

Nový spor začíná mezi budějovickou radnicí a menšinovým akcionářem v městské teplárně. Tentokrát se firmě Forum Energy zdá, že město příliš brzy likviduje odkaliště v Mladém. Podle mluvčího Forum Energy Giuliana Giennettiho firma už rok upozorňovala na to, že je rekultivace předčasná. „V tuhle chvíli už je ale pozdě rekultivaci zastavit,” zmínil Giannetti a dodal, že teplárna se zbytečně připravila o možnost skládku ještě nějaký čas využívat. Firma nyní podala u soudu žalobu na údajně špatné rozhodnutí o rekultivaci. Mají to podle Forum Energy na svědomí i komunální politici.

Současné vedení teplárny se včera vyjádřilo k problému rekultivace odkaliště v Mladém jen stručně s odkazem na to, že rekultivace je složitá a komplexní otázka. Předseda představenstva Miroslav Houfek uvedl, že nové představenstvo si zadalo zpracování expertní studie a vyhodnocuje technicko - ekonomické aspekty. Případná rekultivace má podle Houfka probíhat v souladu se záměry nového představenstva a ve spolupráci s přírodovědci a ochránci přírody. „Především má být dlouhodobě přínosem pro všechny akcionáře společnosti,” zdůraznil Houfek.

Ohledně žaloby Houfek zmínil, že až se představenstvo detailně seznámí se žalobou, tak provede analýzu jednotlivých jejích bodů a následně k nim zaujme stanovisko. Forum Energy totiž mimo jiné kritizuje i výběr firmy, která rekultivaci provádí. Údajně se dostala k zakázce bez výběrového řízení a navíc jako autor projektu rekultivace. Město samo o žalobě ví, ale podle náměstka primátora Miroslava Jocha nemá podrobnější informace o zadání projektu rekultivace.

Spor o rekultivaci asi bude muset rozhodnout soud. Bude to již třetí věc, která u soudu v rámci tahanic kolem teplárny skončí. Předchozí dvě žaloby se týkaly prodeje dceřinné společnosti Zkušebna Mydlovary nebo projektu nové turbíny. Podle firmy byla ve všech případech teplárna poškozena špatnými rozhodnutími minulého nebo současného vedení a bude ji to stát desítky milionů korun