Tělocvičná jednota Sokol zde byla založena 13. dubna 1919. Ustavující schůze se zúčastnilo 95 mladých lidí z obce a okolí. Již předtím zde fungoval ochotnický kroužek. „V roce 1920 se poprvé objevuje v naší jednotě žactvo. Cvičení mužů silně ovlivnil nácvik na VII. všesokolský slet. Cvičilo se nejen v nevyhovujícím sále hostince, ale také venku," uvádí dnešní hospodář jednoty Jiří Hošna.

Historická fotografie ukazuje jeden z průvodů, který pořádali sokolové z Nové Vsi u Českých Budějovic.

„Velmi významným datem pro naši jednotu se stal 5. červen 1938, kdy byla slavnostně otevřena naše sokolovna. Z tohoto období pochází i obraz Sokolská rodina, který sokolům z Nové Vsi věnoval Josef Sonnleitner," vypráví Jiří Hošna.

Sokolovna v Nové Vsi vznikla z budovy nábytkářské výrobny i s přilehlými pozemky a svému účelu slouží dodnes.

Po vzniku protektorátu se omezovala činnost spolků, ubylo i sportovních akcí. Roku 1940 si sokolové stihli ještě pořídit nové kulisy. O rok později ale o vše přišli kvůli zákazu činnosti. Po druhé světové válce se sice činnost jednoty obnovila, ale netrvalo dlouho a přišel další zákaz a sloučení s jinými sportovními organizacemi.

„Spousta členů si pod novým názvem Tělovýchovná jednota Sokol Nová Ves ani neuvědomovala nebo nepřipouštěla změny. A tak se i nadále pořádaly šibřinky s půlnoční scénou, nacvičovalo se na celostátní spartakiádu, která nahradila všesokolský slet," vypráví Jiří Hošna a dodává, že v sokolovně se sice hojně cvičilo, ale obraz Sokolská rodina v ní už nevisel.

Když se po roce 1989 obnovila Česká obec sokolská, podařilo se v roce 1998 obnovit i jednotu v Nové Vsi. Sokoly zde čekal úkol obnovit zanedbanou sokolovnu. To se jim naštěstí díky různým grantům podařilo.

„Z našich akcí jsou vyhlášené dětské maškarní plesy a především šibřinky, které si za poslední roky vydobyly obrovský ohlas a sokolovna při jejich pořádání doslova a do písmene praská ve švech," chlubí se zaslouženě sokolové z Nové Vsi. Nezapomínají ale ani na tradici oblíbeného ochotnického divadla.