Štěpán Kuděj, mluvčí univerzity, uvedl, že po slavnostním příchodu akademických funkcionářů univerzity a jejích fakult následovala přednáška profesora Ctirada Václava Pospíšila na téma „Masaryk a české vysoké školství“.

"Po přednášce udělil rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula pamětní medaile Jihočeské univerzity významným osobnostem, které se podílely a podílejí na rozvoji naší alma mater," dodal s tím, že poté rektor přednesl slavnostní projev, ve kterém vyjma jiného znovu poděkoval všem oceněným za jejich práci.

Slavnostní atmosféru shromáždění umocnil hudebním programem klavírista František Lejsek, student Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty.

Následovala druhá část programu. Ta se uskutečnila v centrální části kampusu, kde byl za účasti zástupců Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vysazen strom právě na počest Olgy Havlové. Stalo se tak u příležitosti nedožitých 85. narozenin bývalé první dámy, přičemž po celé republice bylo takových stromů vysázeno právě 85.

„Těmito novými stromy rozesetými po celé naší republice chceme symbolicky vložit odkaz Olgy Havlové do srdcí lidí dobré vůle. Věříme, že v nich bude růst a košatět. Stejně jako tyto stromy,“ řekla Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. „Také zasazený strom v Českých Budějovicích bude připomínat mimořádnou osobnost manželky prvního polistopadového prezidenta - zejména její neutuchající úsilí zajistit, pokud možno, svobodný život i lidem se sociálním či tělesným handicapem,“ dodala. Monika Granja. Ta po svém projevu předala do rukou rektora pamětní desku, která bude připomínat tuto významnou událost. Venkovní část programu hudebně doprovodilo smyčcové kvarteto Jihočeské filharmonie.