Do lavic JU celkem usedlo deset a půl tisíce vysokoškoláků.

Studenti se podle mluvčí univerzity Dagmar Dvořákové zapsali do více než dvou set bakalářských, magisterských a doktorských oborů na osmi fakultách JU. Třicet oborů mají možnost studovat také v anglickém a tři v německém jazyce. Dvě třetiny studentů budou studovat v prezenční, tedy denní formě, ostatní pak ve formě kombinované, tedy dálkově.

Jihočeská univerzita nabízí ke studiu široké spektrum oborů – přírodní (zaměřené na zemědělství, rybářství, ochranu vod, přírodní vědy), ekonomické, společenské (učitelství různé specializace, filologii, historické vědy, historii, teologii), zdravotnické (obory zaměřené na výchovu zdravotních sester, porodních asistentek, záchranářů a dalších) a sociální (sociální práce, pedagogika volného času).

Nejvíce studentů mají tradičně největší fakulty JU, ke kterým patří fakulta pedagogická, zdravotně sociální a ekonomická.

V novém akademickém roce bude JU pokračovat také s Univerzitou třetího věku (U3V)a Dětskou univerzitou (DU). U3V je zaměřená na zájemce v postproduktivním věku. Nabízí jim širokou škálu kurzů, např. jazykových, počítačových, kurzy z oblasti zdraví, kultury či historie. DU je určena dětem ve věku 6 až 15 let, které mají zájem o poznávání světa. V rámci výuky získají nové poznatky a vědomosti, seznámí se s vysokoškolským prostředím a odborníky, kteří na univerzitě pracují. Prakticky si nové věci také vyzkouší.