Jedná se o jednu z největších a nejnavštěvovanějších akcí univerzity, do které se tradičně zapojuje všech osm fakult univerzity. Akce, kterou navštěvují především zájemci o studium, se konala v pátek 17. ledna od 9 do 15 hodin.

Návštěvníci akce získali podrobné informace o nabízených studijních oborech a programech jednotlivých fakult, náplni studia, požadavcích pro přijetí, uplatnění absolventů v praxi, možnostech vyjet na stáž do zahraničí a o novinkách, které jednotlivé fakulty Jihočeské univerzity studentům nabízí.

Českobudějovický volejbalový tým je na přelomu roku na druhém místě. Na snímku de Amo s fanynkami.
Brno hraje skvěle, v sobotu prověři mistra

„Je těžké zmínit všechny novinky, kterých je v letošním roce celá řada. Obecně lze říct, že studenti se letos mohou na většině fakult hlásit na nové studijní programy, které jsou akreditované v rámci tzv. institucionální akreditace,“ říká Štěpán Kuděj, tiskový mluvčí Jihočeské univerzity. Jedná se například o nové bakalářské programy Ekonomické fakulty: Ekonomika a management, Management regionálního rozvoje a Analýza v ekonomické a finanční praxi. První dva nové programy lze studovat v prezenční i kombinované formě a program Analýza v ekonomické a finanční praxi pouze v prezenční formě. Také Zdravotně sociální fakulta nabízí nový program Pediatrické ošetřovatelství, který je zaměřený na vzdělávání dětských sester. Filozofická fakulta nově nabízí bakalářské programy s volnými kombinacemi. „V praxi to znamená, že uchazeč o studium si po maturitě vybere pouze jeden program a až v průběhu prvního ročníku si k němu může přidat druhý. Volba studentů na tedy nekončí podáním přihlášky,“ vysvětluje Kuděj. Přírodovědecká fakulta, která je známá špičkovou vědou a výzkumem, pak nabízí například nový magisterský program Ecology. Zájemci o studium religionistiky budou moci od příštího akademického roku na Teologické fakultě samostatně studovat tento bakalářský studijní program, a to v prezenční i v kombinované formě. Pedagogická fakulta přichází v reakci na požadavky měnícího se světa s novou koncepcí přípravy učitelů „Učitel Pro Futuro“. Jejím cílem je kvalitní příprava učitelů pro budoucnost – odborníků pro 21. století. Po celý Den otevřených dveří informovali studenty o možnostech a výhodách studia i zástupci Fakulty rybářství a ochrany vod a Zemědělské fakulty.

Uchazeči o studium naleznou veškeré informace o studijních oborech a programech také na stránkách www.jcu.cz a webových prezentacích jednotlivých fakult.

Den otevřených dveří nabídl vedle informací o studiu také doprovodný p rogram, jehož cílem bylo zábavnou formou představit jednotlivé obory. Každá fakulta jej pojala po svém a účastníci si tak kromě získávání informací prohlédli zázemí jednotlivých fakult, laboratoře i odborná pracoviště.

Na řadě stanovišť pak byli zájemci o studium do prezentace aktivně zapojeni a mohli si na vlastní kůži vyzkoušet řadu dovedností. Po celý den jim byli na každé fakultě k dispozici nejen vyučující, ale i studenti daných oborů, kteří ochotně odpovídali na různé otázky budoucích kolegů.

Přímo v budově rektorátu na Branišovské ulici byl k dispozici informační stánek, na kterém studenti Jihočeské univerzity podávali základní informace o fakultách i oborech a navigovali středoškoláky do jednotlivých budov a přednáškových prostor všech fakult. Současní studenti návštěvníkům také více přiblížili studentský život na univerzitě a pomohli jim v orientaci na webových stránkách fakult i na centrálním webu univerzity.

Na letošní Den otevřených dveří zavítalo více než 1500 středoškoláků z celé České republiky, což je ve srovnání s předchozími lety o poznání více.

V současné době studuje na Jihočeské univerzitě přes 9000 studentů a počet zájemců o studium, stejně jako počet návštěvníku Dne otevřených dveří, postupně roste. Tradičně je největší zájem o pedagogické obory na PF JU, o obory Ekonomické fakulty a o zdravotnické obory Zdravotně sociální fakulty.

Vepřové hody Masné krámy
Teď je správný čas na vepřové