Celkem 11 130 přihlášek do prvních ročníku dorazilo na Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích. To je zhruba o sedm set méně než v loňském roce. „Součty však nejsou konečné. Některé fakulty měly prodloužený termín pro přijímání přihlášek, a proto očekáváme ještě mírný nárůst počtu přihlášek,“ uvedla mluvčí univerzity Hana Bumbová.

V rámci celé univerzity projevili uchazeči zatím největší zájem o obory Obchodní podnikání na Ekonomické fakultě, Učitelství pro mateřské školy a Sociální pedagogika na Pedagogické fakultě a Všeobecná sestra a Sociální práce ve veřejné správě na zdravotně sociální fakultě. Přijímací řízení do prvních ročníků začne na Jihočeské univerzitě 31.května.