V rámci těchto prací dojde ke zrušení provizorní komunikace spojující Včelnou a Rožnov a dokončení obou větví okružní křižovatky v obou směrech. Provizorní komunikaci není možné ponechat do úplného dokončení stavby, protože se nachází v místech napojení Jižní tangenty na nynější komunikaci. Je v kolizi s novými větvemi okružní křižovatky.

V době od uzavření a zrušení provizorní komunikace do úplného zprovoznění okružní křižovatky na Včelné bude umožněno využít pro vozidla do 3,5 t a autobusovou dopravu již dokončenou novou okružní křižovatku na silnici I/3 a první část Jižní tangenty mezi Včelnou a silnicí I/3 a najet pod Včelnou zpět na včelenskou silnici s přímým napojením na Lidickou třídu. Pouze na krátkém úseku při průjezdu staveništěm křižovatky na Včelné bude kyvadlový provoz řízený semafory a v době dopravní špičky (6.30 - 9 a 14.30 - 17 h) bude provoz řízen pracovníky stavby pro zajištění rychlejšího průjezdu vozidel.

Policie zadržela 30 fanoušků fotbalu. Ničili vybavení vlaku.
Policie ve Strakonicích zadržela 30 fanoušků fotbalu. Ničili vybavení vlaku

Stejně se také bude jezdit v opačném směru. Alternativní trasou pro řidiče je i trasa Mánesova ulice – silnice I. třídy I/3 a dále.

Omezení spojů a linek

MHD České Budějovice

Linka číslo 7 bude v úseku ze zastávky Hrnčířská do zastávky Včelná vedena odklonem po části Jižní tangenty a silnici I/3. Nebude obsluhována zastávka Včelná, Pod Tratí – zastávka bude zrušena. Zastávka Včelná bude dočasně přemístěna o 70 m do Nádražní ulice. Zároveň pro úsek Rožnov – Včelná – Boršov nad Vltavou bude upraven jízdní řád linky číslo 7. Výlukový jízdní řád linky 7 bude stejný jako loni.

Veřejná linková doprava

Linky 330510 a 330530 budou na zastávce Včelná zastavovat v náhradní zastávce u restaurace U kaštanu tam, kde byla již v roce 2021 a 2022, jízdní řád se nemění.

Tera burza v českobudějovickém Metropolu přilákala stovky velkých i malých návštěvníků.
OBRAZEM: Tera burza přilákala do Metropolu stovky zvědavých návštěvníků

Linka 320131 neobslouží zastávky Včelná, Pod Tratí a Včelná. Bude vydán výlukový jízdní řád.

Ve všech spojích platí tarif příslušného dopravce a dále doklady IDS a JIKORD plus.

Železniční doprava

Během uzavírky se uskuteční i výluka na železniční trati České Budějovice – Boršov nad Vltavou od 26. března do 4. dubna kvůli zrušení přejezdu na provizorní komunikaci a stavbu přejezdu pro novou cyklostezku Včelná – Rožnov přes Jižní tangentu. Souběžně s výlukou budou i další výluky na navazujících úsecích trati do Kájova.

V Budějovicích bourala dodávka se zájezdovým autobusem.
V Budějovicích bourala dodávka se zájezdovým autobusem

Provizorní koridor pro pěší a cyklisty bude od 13. února do 4. dubna zrušen bez náhrady. Pro cyklisty je k dispozici nová cyklostezka Boršov nad Vltavou – Planá – České Budějovice.

Během dubna bude otevřena nová cyklostezka přes okružní křižovatku na Včelné, která propojí současnou cyklostezku ze Včelné, z ulice 5. května do Rožnova.

Hana Brožková, krajský úřad