Pod mohutným trámovím hradební věže se zešeří a na velké obrazovce ze tmy vystoupí skvostná památka – zlatý kříž zdobený drahokamy. Latinský nápis říká: „Dal mě zhotovit král Otakar“.

V budějovické věži Železná panna, kde expozice připomíná českého krále a zakladatele města Přemysla Otakara II., totiž pro letošní rok připravili milovníkům historie novinku. Na videu ukazují vzácný ostatkový kříž českého vládce. Podle Svatomíra Mlčocha, který s myšlenkou na neobvyklé vylepšení expozice přišel, je originál skvostné památky uchováván v katedrále německého Řezna.

„Když jsem poprvé kříž uviděl, napadlo mě, jak ho sem dostat. To vám nepůjčí, do Čech nevrátí, kopie by byla nemyslitelně drahá,“ vrací se Svatomír Mlčoch o dva roky zpět, na počátek zajímavého počinu.

Údajné dřevo z kříže na němž zemřel Kristus (asi dar francouzského krále) vlastnil kdysi Přemysl Otakar II. Relikvii vložil do ostatkového kříže, který se nyní nachází v řezenské katedrále, obdivován veřejností. Kříž sice přečkal bouřlivé časy po smrti Přemysla Otakara II. a zůstal v Čechách. Jenže Jan Lucemburský, stále potřebný peněz, památku zastavil židovským obchodníkům. Od nich byla koupena pro katolickou církev.

Ale na videu je nyní k vidění i v Budějovicích, jako jediném dalším místě, jak zdůrazňuje Svatomír Mlčoch ze spolku Města Otakarova. Spolek provozuje expozici v bývalé hradební věži Železná panna.

Video vzniklo ze snímků Gerharda Richtera, který před lety fotil ostatkový kříž pro řezenské biskupství. Kvůli tomu vznikl i stůl, který dodnes fotograf má. Kříž se vlastně tehdy postupně otáčel před aparátem, jenž byl na stativu. Setkání s umělcem ale nebylo jednoduché. Svatomír Mlčoch vzpomíná, jak stál před domem, který má snad osmnáct vchodů. „Já neumím německy, on mluví špatně anglicky,“ přibližuje s úsměvem domluvu Svatomír Mlčoch. Nakonec ale se všemi povoleními snímky získal, Společně s dalšími obrázky, třeba kláštera Zlatá Koruna bylo vytvořeno studiem Quinn video, které je novou atrakcí expozice v budějovické věži. Bližší podrobnosti o výstavě i o spolku, který provozuje věž Železná panna, lze najít na webové adrese www.mesta otakarova.cz.

Několik pater věže i ochoz připomínají krále Přemysla Otakara II., zakladatele Budějovic, ale i dalších sídel. Podle Jaromíra Schela, předsedy spolku Města Otakarova, už dříve byly v Železné panně výstavy spojené s historií města ale i výtvarníkem Jiřím Trnkou. Spolek vznikl po oslavách 750 let Budějovic. A tehdy použité materiály jsou základem dnešní expozice, která se postupně rozrůstá. „Vracíme tím pozornost, kterou král a jeho lidé, je třeba zdůraznit, že měl kolem sebe skupinu schopných spolupracovníků, věnovali Budějovicím a také jihu Čech,“ říká Svatomír Mlčoch.

Přemysl Otakar II. měl k jihu Čech blízko. V Písku pobýval asi sedmkrát o Velikonocích, což je zcela výjimečné, založil třeba i klášter Zlatou Korunu. V Myšenci měl lovecký hrádek.