František Kotrba, vedoucí útvaru vnějších vztahů VŠTE, uvedl, že centrum za zhruba 800 tisíc korun vzniklo v budově C při vstupu do menzy. Otevřeno je denně a, nekoná-li se v něm žádná akce, je přístupné po celou dobu provozu kampusu. Lze ho tedy využít i k přípravě na výuku, zkoušky či k oddechu.

„Především by to měl být ale prostor pro další vzdělávání nad rámec standardních studijních programů. Každý čtvrtek tu od čtrnácti hodin pořádáme besedy s odborníky z podniků a institucí, kteří mohou studentům předat cenné informace a rady o tom, co je čeká po skončení studia,“ uvedl František Kotrba.

Námětem besed je například příprava na pohovory, požadavky zaměstnavatelů, osobní vize studentů, jejich komunikačním a prezentačním dovednostem, finanční gramotnost nebo i to, jak správně napsat životopis.

„Témata si mohou studenti navrhnout a vybrat sami. Chceme, aby byl program besed interaktivní a vedl k iniciativě jednotlivců,“ doplnil prorektor Vojtěch Stehel. Ocenil přitom, že díky využití současné kapacity budovy vznikl za nevelké finanční prostředky další atraktivní studentský prostor.

Jeho součástí je v těsném sousedství také nová kavárna, přímo spojena s vloni otevřeným studentským klubem Céčko. V ní se lze připojit k wi-fi síti či využít velkoplošnou obrazovku, sloužící akcím, pořádaným Studentskou unií. Otevírací doba kavárny je stejná jako studentského klubu, tedy denně od 11 do 22 hodin.