České Budějovice jsou rozděleny do devadesáti okrsků, což představuje přibližně 800 osob, které se budou na volbách aktivně podílet.

„Z kapacitních důvodů proto bude první část komisí zasedat od osmé hodiny ranní, druhá pak od hodiny desáté. Účastníci složí předepsaný slib a jmenovaní zapisovatelé vylosují předsedy a místopředsedy komisí. Vylosovaní se pak společně se zapisovateli zúčastní školení ve čtvrtek 19. září 2018,“ říká vedoucí správního odboru Jan Kostík s upřesněním, že školení je v gesci Českého statistického úřadu.

Kvůli volbám se rozšíří i úřední hodiny. Matriční úřad – oddělení evidence obyvatel (pracoviště náměstí Přemysla Otakara II.) a občanských průkazů (pracoviště Jeronýmova č. 1) bude mít pro veřejnost otevřeno v pátek 5. října do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.

“Třeba pro případ, že by se občané přestěhovali. Budou tak mít možnost zapsání do systému evidence obyvatel. Mohou také zjistit, že mají neplatný občanský průkaz či jej ztratili. V takové situaci jim bude vydán průkaz totožnosti bez strojově čitelných údajů s omezenou dobou platnosti,“ dodává Jan Kostík.

Telefonní čísla, na kterých občané dostanou bližší informace o volbách či požadavku na přenosnou volební urnu, jsou 386 805 020 a 386 805 024. Na stejných číslech se i nadále mohou hlásit zájemci o členství v okrskových volebních komisích.