„Největší nárůst dopravy se prokázal na úseku Zanádražní severně od Rudolfovské, a to ze 7900 vozidel za den až na nynějších 10 800, což je nárůst o 37%. Celkové zatížení křižovatky Rudolfovská x Vodní činí více než 26.2 tisíc vozidel, což je o 3 tisíce více než před otevřením severního propojení Zanádražní komunikace na ulici Generála Píky. Odpoledne mezi 15. a 16. hodinou křižovatkou projede 2200 vozidel a ráno mezi 7. a 8. hodinou 1900 aut," přibližuje náměstek primátora Petr Podhola. Nová úprava signálních plánů reaguje na rozdílná dopravní zatížení jednotlivých úseků. „Umožní v období dopravních špiček řízení křižovatek s proměnnou délkou cyklu. Zároveň byla upravena vzájemná koordinace vždy dvou sousedních křižovatek, čímž by se měla zlepšit plynulost provozu," dodal náměstek.