Fakulta tím dle slov Ivany Chloubové, děkanky ZSF JU reaguje na nedávné legislativní změny ve vzdělávání dětských sester a také na obrovskou poptávku po dětských sestrách. Proto tento program nabízí jak v prezenční, tak v kombinované formě, to znamená s možností dálkového studia.

Tato profese je atraktivní a uplatnění velmi široké. „Zaměstnavatelé se nás už nyní ptají, kdy budeme mít první absolventy. Proces akreditace nových programů je dlouhý a není v našich silách ho urychlit, protože je zapotřebí souhlas ministerstva zdravotnictví. Ale podařilo se a uděláme vše pro to, aby i tito prváci zahájili akademický rok spolu s ostatními letos v říjnu,“ uvedla Ivana Chloubová.

Fakulta vždy začátkem září pořádá úvodní soustředění studentů prvních ročníků v Rožmberku nad Vltavou, kam chce pozvat už i nováčky z programu Pediatrické ošetřovatelství.

V minulých letech bylo možné získat odbornost dětské sestry teprve až po dokončení tříletého bakalářského studia oboru Všeobecná sestra, což ZSF JU nabízela formou odborného modulu Ošetřovatelská péče v pediatrii v rámci navazujícího magisterského studijního oboru Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech. Díky tomu má pro otevření programu Pediatrické ošetřovatelství všechny předpoklady: jak zázemí včetně moderních výukových modelů, tak zkušené pedagogy. Podle děkanky bude ZSF JU jednou z mála vysokých škol, která bakalářský program Pediatrické ošetřovatelství zahájí.