Setkání odborníků zahájil ve středu v hotelu Budweis ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „V českých nemocnicích nemáme samozřejmě jen české pacienty, ale pacienty z různých evropských zemí i celého světa, a musíme se na to adaptovat. Zdravotničtí profesionálové se tomu musí přizpůsobit: musí být vzdělaní, mít znalosti, zkušenosti a dovednosti k ošetření pacientů z rozdílných zemí a kulturních prostředí. Jsem rád, že o tom budete na konferenci diskutovat a nakonec z toho budou mít užitek pacienti i zdravotničtí profesionálové,“ řekl.

Cílem konference bylo proto porovnat, jak jsou v různých státech nastavené učební osnovy, jak studenti získávají vědomosti a dovednosti, které jsou potřebné pro poskytování kulturně kompetentní péče.

Valérie Tóthová, proděkanka ZSF JU pro vědu a výzkum, uvedla, že zatímco minulé ročníky se věnovaly hlavně migraci, ten letošní se zabýval ošetřovatelským kurikulem (tj. učebními osnovami) a zaměřil se na kulturní kompetence sester. Jde o to zajistit všem pacientům péči tak, aby byly respektovány jejich kulturní návyky, potřeby a očekávání. „Je to velice aktuální téma, protože žijeme v globalizovaném světě a sestry i další lidé ze zdravotnictví, které na jejich profese připravujeme, se v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních stále častěji setkávají s lidmi z jiných kultur. Tyto kultury mají svá specifika, která je třeba znát a respektovat při poskytování péče – ať už při vyšetření, nebo třeba v souvislosti se stravováním,“ vysvětlila Valérie Tóthová, která je jedinou členkou asociace ETNA z České republiky. Upřesnila, že v tomto tématu se nejedná jen o imigranty, ale také o zaměstnance různých nadnárodních firem, které k nám přivádějí skupiny lidí z jiných zemí.

Cílem konference bylo proto porovnat, jak jsou v různých státech nastavené učební osnovy, jak studenti získávají vědomosti a dovednosti, které jsou potřebné pro poskytování kulturně kompetentní péče. Myšlenka kulturně uzpůsobené ošetřovatelské péče vznikla v 50. letech minulého století ve Spojených státech, Česká republika začala toto téma rozvíjet až po otevření hranic v 90. letech. Tehdy zavedla do vzdělávání sester předmět Základy multikulturní péče a od roku 2001, kdy se ve výuce naplno uplatňují evropská pravidla, má tato tématika ve studijních plánech své významné místo. Proto byla konference ETNA cennou příležitostí vyměnit si zkušenosti nejen s poskytováním teoretických znalostí, ale také s následným uplatněním těchto vědomostí v praxi – jak jsou studenti a absolventi vysokých škol v praxi schopni pracovat s lidmi z různých kultur.