Akce spojí podle ředitele školy Karla Štixe státy s různým vyznáním a třeba i odlišnými přístupy ve zdravotnické praxi k pacientům. „Jsou zastoupeny země, kde se vyznává katolická víra, pravoslaví, protestanství, islám nebo judaismus. Ovlivňuje to například vztah rodiny k nemocným nebo přístup k pacientům,“ říká Karel Štix. Ředitel budějovické zdrávky dodává, že třeba v Turecku se v minulosti zástupci českobudějovické školy setkali s tím, že rodina je s nemocným celý den včetně toho, že mu podává jídlo.

Řídící tým projektu, který je podpořen Evropskou unií v rámci programu Erasmus+, vede škola z jihu Čech. Ta už má s podobnými akcemi bohaté zkušenosti. Chystají se výměnné pobyty žáků i učitelů mezi jednotlivými zeměmi. Již v lednu příštího roku to bude program v Izraeli a v létě na Kypru.

Studenti a učitelé získají jednak přímé zkušenosti a jednak budou spolupracovat na tvorbě nových výukových materiálů. Ty jsou podle Karla Štixe určené pro předmět, který připravuje studenty na kulturní odlišnosti v ošetřovatelství a bude podporovat vzájemné porozumění pro tyto odlišnosti. „Výsledky projektu budou moci využít školy z celé republiky,“ zdůrazňuje Karel Štix s tím, že materiály budou volně přístupné nejen profesionálům ale i odborné veřejnosti ve zdravotnické praxi a všem dalším zájemcům.