S biskupy Mons. Vlastimilem Kročilem a Mons. Pavlem Posádem se jí zúčastnily desítky kněží, řeholnice a další věřící. Po skončení mše si pak domů odvezli v nádobkách požehnaný olej pro nemocné a katechumeny a směs oleje a vonného balzámu nazývanou křižmo.

Léčit a uzdravovat

Biskup Kročil připomněl, že kvůli pandemii se tradiční setkání nemohlo v roce 2020 uskutečnit a loni bylo jen pro omezený počet lidí. „Můžeme dnes všichni společně slavit, i když probíhá válka na Ukrajině se všemi důsledky pro nás. Nezapomínejme na to, že náš život je spojený navždy s Jeho životem. Musíme být tam, kde je třeba léčit a uzdravovat. Při kněžském svěcení jsme se stali balzámem, který má hojit,“ zdůraznil biskup.

Kněží pak obnovili svůj slib věrně sloužit Kristu. Byl mezi nimi i chorvatský rodák a kněz píseckého vikariátu P. Viktor Jaković. „Dnešní mše byla pro mne velikou událostí, protože jsem poprvé obnovoval svoje kněžské sliby necelý rok po jejich složení,“ svěřil se kněz a pozval věřící na poutní mši příští neděli 24. dubna od 10. 30 hod. do kostela sv. Vojtěcha v Lštění, kterou bude sloužit a udělovat při ní novokněžské požehnání.

Evangelium sv. Ivana

Po mši se mnozí kněží radostně setkávali, protože se dlouhou dobu i kvůli pandemii neviděli. „Utvořili jsme polský koutek radosti,“ smálo se několik kněží, kteří z rodné polštiny přešli do češtiny, když se zdravili s oběma biskupy i generálním vikářem Davidem Henzlem. Mnozí si také zvědavě prohlédli i nové tapisérie v presbytáři katedrály od slovinského kněze M. Rupnika.

Někteří účastníci v rozhovorech připomněli, že doma ve farnosti se starají o válečné uprchlíky z Ukrajiny. „Máme u nás v Prachaticích na faře šest uprchlíků, dvě matky s dvěma dětmi a jejich babičky,“ uvedl např. vikář P. Petr Plášil, který pro ně z katedrály odvezl dvojjazyčné Evangelium sv. Jana (ukrajinsky Ivana) v české a ukrajinské verzi.