První hektary kukuřice už dokonce sklidili v ZD Čížkrajice. Podle předsedy družstva Karla Štangla dostali zemědělci varování, že se poblíž pole pohybuje stádo asi 60 divokých prasat. „Proto už jsme celých pět hektarů u Trhových Svinů sklidili," říká Karel Štangl. Dodává, že zbylé porosty poblíž Čížkrajic, kde takové problémy s prasaty nejsou, se budou sklízet až koncem září. V Čížkrajicích ale mají na polích ještě jinou tradiční plodinu pozdní letní sklizně – brambory. Sbírat je chtějí začít v příštích dnech. Úrodu očekávají lepší než vloni, kdy ji výrazně ovlivnilo sucho.

V Zemědělské společnosti Dubné už se na kukuřici chystají také. V úterý odebírali 17 vzorků po třech rostlinách. Ve středu nebo ve čtvrtek by podle předsedy společnosti Jiřího Návary měli dostat výsledky rozborů. Jiří Návara odhaduje, že v pondělí příštího týdne začnou kukuřici sklízet. Mají ji zasetou na 700 hektarech. „Pojedeme na dvě linky. Dvě řezačky, dvě silážní jámy," říká Jiří Návara k budoucímu nasazení a připojuje, že si do Dubného pozvou i zemědělskou službu na doplnění kapacit. „Výnos odhaduji mírně nad průměr," naznačil možné výsledky Jiří Návara.

Slušný průměr nabídla 
v Dubném už ukončená sklizeň obilovin. Ale proměnlivé počasí si pohrálo zejména s kvalitou klasů. Některé polehnuté plochy dokonce zemědělci hlásili jako škodu na pojišťovnu. 
I když naštěstí podle Jiřího Návary ztráta z polehlých porostů nebyla tak velká.

Už zmíněný pokles kvality se týkal obilí, které nebylo možné kvůli dešťům dostat pod střechu hned 
v první fázi sklizně. Co zůstalo na polích, to většinou deště postupně přeřadily do kategorie „krmné obilí". Za takové se platí méně než za potravinářské. V Dubném ale naštěstí mohou krmné obilí využít pro vlastní výrobu krmných směsí. A také už začali s prodejem krmného obilí zákazníkům.

Sklizeň obilovin mají za sebou také v Hosíně. Jako jinde i zde ale zemědělce potrápilo proměnlivé letní počasí. V srpnu poškodily část porostů kroupy a zejména tam, kde už bylo obilí polehlé z předchozích dešťů, nadělaly kousky ledu značné škody. Vedle přímých ztrát zemědělci tratili i tím, že se zhoršila kvalita obilí.

Hosínský předseda Jiří Severa navíc připomíná, že sklizeň letos byla náročná pro techniku. Loňské léto bylo suché a kombajny mohly na pevné půdě pracovat rychle a bez větších obtíží. Letos dala mokrá pole strojům výrazně zabrat. „Technika trpěla," okomentoval zpětně situaci při sklizni Jiří Severa a doplnil, že na některá pole se museli zemědělci vracet i třikrát, protože na část pozemků se prostě nedalo vjet a muselo se počkat, až dostatečně oschnou. I z toho důvodu byla loňská spotřeba nafty poloviční, ve srovnání s tou letošní! Náklady tedy letos výrazně vzrostly.

Z polních prací už Hosínští aktuálně dokončili setí řepky a mají ji už také ošetřenou. Pod střechou už je i všechna sláma z polí. A ve středu by chtěli zahájit sklizeň kukuřice.