Nové říční rameno by se mělo začít v roce 2024 budovat podél Jiráskova nábřeží v Českých Budějovicích. Návrh rozpočtu jihočeské metropole pro příští rok počítá pro vodní kanál o šířce 12 metrů s částkou 30 milionů korun. O návrhu rozpočtu jednali v pondělí 27. listopadu 2023 radní.

Projekt Sluneční ostrov, kam patří i zmíněný vodní kanál, je součástí větších změn lokality, které zahrnují i novou lávku přes Vltavu nebo změny v areálu výstaviště. Připravený návrh rozpočtu počítá nejen s novým vodním ramenem u Vltavy, ale třeba také se 400 miliony korun na pokračující rekonstrukci KD Slavie. Na nové parkoviště a přeložku cyklostezky u sportovního areálu Vltava se chystá skoro 50 milionů. Na projektovou přípravu nových městských bytových domů v areálu bývalého cvičiště ve Čtyřech Dvorech by mělo jít 29 milionů korun.

Dálnice D3
Kvůli železničnímu tunelu se bude muset zřejmě zbourat část hotové D3 u Ševětína

Návrh rozpočtu poprvé v historii počítá s výdaji přes čtyři miliardy korun, o 91 milionů. Pro rok 2023 byl návrh 3,6 miliardy. Je ale možné, že fakticky se přes čtyři miliardy výdaje přehoupnou už letos. Upravený rozpočet dokonce očekává výdaje za letošek možná až 4,3 miliardy. „Daří se nám investovat,“ vysvětluje to náměstek primátorky Petr Maroš a dodává, že investiční akce vždy vycházejí z aktuální situace, jak se podaří financovat projektově připravené stavby. A vliv má i to, když se některé akce podaří dokončit už v tomto roce, ne až příští rok, tedy dříve než se plánovalo. „Letošní příjmy se také navyšují,“ upozornil ještě Petr Maroš.

Pro rok 2024 je rozpočet města plánován jako schodkový, přičemž předpokládá celkové příjmy města ve výši 3 miliardy. Schodek rozpočtu ve výši jedna miliarda a necelých 72 milionů je kryt financováním, a to částečně zapojením nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let ze základního běžného účtu, různých rezervních fondů a zapojením dlouhodobého úvěru. „Žádný nový úvěr si brát nebudeme,“ zdůraznil Petr Maroš a připojil, že poslední roky ukázaly, že když má město připravené akce a možnost jejich financování, je lepší stavět, než nechávat peníze na ležet na účtech, protože ztrácejí hodnotu. „Investice, které jsou připravené, jsou ve prospěch všech Budějčáků,“ dodal Petr Maroš.

Rekonstrukce českobudějovické Slavie v listopadu 2023. Pohled od východu.
U Slavie museli kácet, ale stavebník dostal povolení a stromy nahradí

Zastupitelé by měli o návrhu rozpočtu jednat 11. prosince 2023. Kompletní návrh rozpočtu je k nahlédnutí v informačním centru magistrátu města a dále je zveřejněn na webových stránkách města, www.c-budejovice.cz/rozpocet a na elektronické úřední desce viz www.c-budejovice.cz/uredni-deska.

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k návrhu rozpočtu je do 4. prosince s tím, že dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání zastupitelstva města 11. prosince.