„Lékař ze Steyru vymyslel horská nosítka, která zachránila život mnoha horolezcům,“ napsaly OÖN. „Nejspíš pro tento nepochybně užitečný vynález byl dlouhou dobu přehlížen dlouhý stín, který tento celoživotní člen NSDAP za sebou táhl. Po válce byla po tomto ‚rasovém badateli‘ popojmenována v rodném městě ulice.“

Steyrský Mauthausenský výbor toto ocenění podle deníku znovu a znovu zpochybňoval. Posudky příslušného odboru magistrátu ale „žádná výrazná pochybení“ bývalého lékaře koncentračního tábora neshledaly, sdělily OÖN. Bývalý starosta David Forstenlechner jako člen zmíněného výboru vyzval svého nástupce, aby se věcí znovu zabýval. Radní za zelené Kurt Apfelthaler pak Stiglerovu složku v městském archivu prozkoumal a našel. Tak v jednom dokumentu Stigler například popisoval, jak barevnému válečnému zajatci odebral z prsní kosti morek. V jiné své „studii“ prezentoval měření, která měla dokázat, že „velikost penisu negrů je v literatuře všeobecně přeceňována“.

„Z takovýchto poznatků starosta Gerald Hackl vyvodil důsledky,“ napsal linecký deník. Na jaře se vyslovil pro přejmenování ulice a před dvěma týdny učinila městská rada příslušné rozhodnutí. Místo jména Robert Stigler bude na rohu umístěna tabulka se jménem Augusta Rienera, učitele, který za svůj krátký tvůrčí život (zemřel ve 28 letech) napsal dvě známé divadelní hry. Všechny dotčené domácnosti budou mít přehlášení adresy i nové domovní štítky zdarma.

Zprůhlední diskriminaci pohlaví

Od příštího roku budou muset rakouské firmy s více než 1000 zaměstnanci předkládat zprávu o průměrných výdělcích u ní zaměstnaných mužů a žen. „Toto opatření má vést ke snížení rozdílu příjmů mezi pohlavími,“ napsal linecký deník OÖN.

Hornorakouská radní pro otázky žen Doris Hummerová navrhla, aby takto byly zveřejněny i příjmy firem řízených zemskou vládou s 500 zaměstnanci. Země tak má být příkladem, jak řekla. Zveřejněním platů prý bude stoupat tlak na podnikatele ke skutečnému zrovnoprávnění žen. Podle Hummerové jsou nutná i opatření ke zlepšení podmínek žen při návratu po mateřské. Je prý třeba zavést daňové úlevy pro podniky, které ženy s dětmi podporují. Za důležité má, aby ženy na mateřské si udržovaly kontakt k firmě, případně pro ni částečně pracovaly, čím prý by si udržely své místo i dosavadní postavení. K převzetí vedoucí pozice podle Hummerové ženy nemusejí být lepší než muži. „Dělají zkrátka věci jinak, a to je dobře,“ míní radní. Nahlížejí prý na věci ze 360 stupňů a slyšely by okolní trávu růst, zatím co muži jsou na cíl soustředění „tunelovým“ pohledem. „Být ženou je nezkopírovatelná výhoda do soutěže,“ tvrdí v OON.

Sedláci investují

Zemědělci v okrese Freistadt si postavili od roku 2007 celkem 348 nových stájí. „Do rozšíření, obnovy nebo do nových vedlejších provozů investovali 75 milionů eur, z nichž 10,8 milionu šlo z veřejných prostředků,“ napsaly OÖN. Investice mířily do 307 kravínů, 32 ustájení pro koně, ovce a kozy a devíti stájí pro prasata a drůbež. Podle okresní agrární komory jsou tyto investice důležité nejen pro dodržení přísnějších zákonů na ochranu zvířat, ale i pro ulehčení práce zemědělců. „Podle předsedy komory Josefa Mühlbachlera může být moderním ustájením krav s větší možností pohybu po stáji ušetřena polovina práce,“ uvedl deník. Bylo také zřízeno 216 lokálních vytápění zemědělských provozů biomasou. 26 farem investovalo do přímého prodeje svých produktů, 16 do projektu Dovolená na statku.

Psychika trpí

Počet promaroděných dnů z důvodu psychických onemocnění v Rakousku stoupá. Loni jich v zemi bylo 2,5 milionu, napsal linecký list OÖN. Během 20 let se tedy počet prostonaných dnů z této příčiny téměř ztrojnásobil. Mezi pacienty byly dvě třetiny žen. Kdo je takto práce neschopen pro ztrátu motivace, deprese či „vyhoření“, je zpravidla vyřazen na delší dobu. Léčba psychické nemoci trvá průměrně 37 dnů.