Kdyby nebylo ranní rosy, byly by na tom letos zaseté ozimy o poznání hůř. Slunečné počasí v babím létu sice těšilo všechny výletníky, zemědělcům ale moc radosti nepřidalo.

Málo deště znamená, že jediná vláha přichází z mlhy nebo ranní rosy. Na vodu čekají podle Jindřicha Kořínka, předsedy ZOD například v Borovanech. Ozimy, které přišly do země v září ještě stihly vzejít. V posledních týdnech už ale nepršelo. A podle Jindřicha Kořínka pomohly jen ranní rosy, že začalo zrno klíčit. „V půdním profilu je hrozně málo vody,“ upozorňuje Jindřich Kořínek na dlouhodobý vláhový dluh a dodává, že by pomohlo alespoň pět až deset milimetrů srážek.

Naštěstí, podle zemědělce, příroda si umí poradit. „Když zaprší, tak se to srovná,“ zdůrazňuje Jindřich Kořínek. Podobně neláme nad letošními ozimy hůl ani Petr Šesták, agronom ZOD Olešník. „Nic se ještě neděje,“ říká Petr Šesták a připojuje, že je hlavní, že dobře vzešly řepky.

Ozimé obilí má podle olešnického agronoma čas. „Seli jsme ještě minulý týden. Seje se kolikrát do konce října, zatím to nic neznamená,“ dodává Petr Šesták s tím, že obilí jistě postupně vzejde. Stačí i pár milimetrů. Ale na to aby se spravil celkový deficit vláhy, musely by přijít větší deště.

V září se letošní počasí umoudřilo a vláhově se dostalo alespoň do dlouhodobého průměru. V říjnu už se ale situace vrátila do obvyklých kolejí tohoto roku a bilance měsíce je zatím hluboce podprůměrná.
Podle meteoroložky Evy Kalné z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, pršelo v říjnu v Jihočeském kraji hlavně 1. října. „Nicméně se jednalo o malé úhrny srážek, často okolo jednoho milimetru,“ upozorňuje Eva Kalná. Do 18. října to pak bylo průměrně okolo tří milimetrů, což je z dlouhodobého měsíčního průměru jen sedm procent! „Nicméně říjen ještě není u konce, tudíž věřím, že do konce měsíce se ještě vyskytne několik srážkových dní, předpověděla před víkendem Eva Kalná.

Pro zemědělce je to nadějná zpráva. Ozimy zaseté v posledních týdnech vláhu nezbytně potřebují. Podle Jiřího Severy, předsedy ZD Hosín, šlo letos dobře zasít, protože pole byla suchá. A první ozimy, které byly v zemi už v září, jsou venku. „Vypadají docela pěkně,“ komentoval stav na hosínských polích Jiří Severa.

ZAHRADNICKÝ DÉŠŤ
Pozdější setbě chybí vláha, v porostech jsou vidět kola, jak nestejnoměrně vzcházejí. Ale Jiří Severa upozorňuje, že ne každý déšť může přinést očekávaný výsledek. „Pro nás by bylo nejlepší, kdyby pršelo zahradnicky třeba tři dny,“ říká Jiří Severa. Kdyby měl ale přijít přívalový déšť, hrozilo by, že suchou půdu spláchne a moc ozimům nepomůže.

Letošní sucho hodně ovlivnilo třeba sklizeň kukuřice. Víc než obilí. Některé podniky měly velké ztráty oproti předpokládaným výnosům. „Všechno, co bylo na skále nebo na písku zasychalo,“ poznamenal za Hosínské ke kukuřici Jiří Severa. Řada zemědělců tak už nyní uvažuje nad tím, jak výpadek v krmivu, třeba pomocí zásob z minulých let nahradí.