Jeho cílem je vytvoření nabídky cykloturistických akcí pro širokou veřejnost a podpora poznávání zajímavých míst Jihočeského kraje, zdravého životního stylu a propagace jízdy na kole jako šetrné dopravní alternativy.


Program by měl podpořit organizaci zhruba sedmi až devíti akcí v období od dubna do října 2008. Finanční podpora jedné cyklistické akce může být až 15 000 korun. Nadace počítá s tím, že podpoří především akce tematicky zaměřené na výročí spisovatele Karla Klostermanna, předkládány však mohou být i žádosti, které nejsou s výše uvedenou osobností spjaty.


Zájemci mohou své žádosti předkládat do 12. října 2007. Směrnici, včetně formuláře žádosti, naleznou na www.jihoceske-cyklostezky.cz.


Nadace tak navázala na grantový program, který vyhlásila loni a v rámci kterého podpořila deset cyklistických akcí, které se konaly či ještě budou konat letos.