Státní fond životního prostředí už projektový záměr kraje schválil. Podle hejtmana Jiřího Zimoly nyní musí kraj do konce roku dopracovat žádost a oficiálně ji podat. Rada kraje se tím má zabývat 10. prosince. Pokud bude dotace přislíbena, chce kraj připravit výběrové řízení na firmu, která by odpad zlikvidovala.

Miliony a požárOdhady nákladů nutných na likvidaci nelegální skládky u Hůr se pohybují od šesti do deseti milionů korun. Situaci zkomplikoval i srpnový požár, který vznikl cizím zaviněním, ale pachatel nebyl zjištěn.

Na nákladech se vedle státu a kraje bude podílet i obec Hůry. „Černou skládku nyní monitorujeme. Pořizujeme fotodokumentaci," říká k hoře odpadu, která už roky leží kousek za posledními domy, starosta Jiří Borovka. Připojuje, že obec už schválila finanční účast na asanaci. Skládka se nachází v jejím katastru a zčásti navíc i na pozemcích obce. Další odpady leží na pozemcích armády a soukromých majitelů. Profiakont skončil v konkurzu v roce 2007. Část pozemků zanesených odpady už mezitím dokonce změnila majitele, a tak byl určitý díl skládky zlikvidován. Podle starosty Hůr to ale byla jen zhruba čtvrtina odpadů. Odhady nynějšího množství hovoří o pěti až šesti tisících tun.

Problém sledují i v sousedních obcích. „Pokud půjde vše podle plánu, podaří se zlikvidovat odpad po více než 10 letech, kdy se zdálo, že je to nemožné," oceňuje Milan Třebín z Rudolfova pokrok, který se v posledních měsících udál ve věci skládky.

Odpady hrozí i Budějovicím

Štiplavý kouř a zápach, který se v srpnu šířil na kilometry daleko od hořící skládky odpadu u Hůr, mají ještě v živé paměti nejen obyvatelé obce, ale třeba i Adamova, Rudolfova či Českých Budějovic. Proto se zajímají o budoucí osud tisíců tun starých textilií a dalšího materiálu.

To, že se připravuje ve spolupráci obce Hůry, Jihočeského kraje a dalších subjektů likvidace odpadu, vítá například Milan Třebín z Rudolfova. „Skládka znemožňovala dlouhodobý rozvoj území. A to se týká nejen obce Hůry, ale i Vráta a Rudolfova, které se skládkou sousedí velmi těsně," zdůrazňuje Milan Třebín. Mimo jiné oceňuje přístup jihočeského hejtmana a zastupitelů obce Hůry. „Právě oni dokázali upřednostnit tento letitý problém," připomíná Milan Třebín, že případná spoluúčast Hůr na vyčištění území bude pro obec s malým rozpočtem zvlášť bolestná.

Podle starosty Jiřího Borovky Hůry počítají s milionem korun jako horní hranicí a i na takový podíl si budou muset půjčit, aby nebyl vážně utlumen život obce.

Na sanaci možná přispějí i České Budějovice. Podle primátora Jiřího Svobody patří problém skládky k tématům, která trochu vyčnívají z běžné spolupráce města a Jihočeského kraje. Obě strany se dívají podle primátora Českých Budějovic stejně na možné řešení. A pokud se týká ochoty města uvolnit část potřebných financí, pak je to nejen dobrá vůle. „Je to z naší strany i pragmatický přístup," říká Jiří Svoboda s tím, že třeba v případě dalšího požáru by mohly zplodiny ze skládky ohrozit i obyvatele Českých Budějovic.

Podle hejtmana Jiřího Zimoly se přesné rozpočítávání, kdo kolik přispěje, odehraje až po přislíbení dotace a po dokončení výběrového řízení.

Pokud vše půjde dobře, mělo by se příští rok začít s odstraňováním skládky. „Sanace ekologické zátěže by měla být ukončena nejpozději do konce roku 2017," říká tiskový mluvčí krajského úřadu Radek Šíma.

Peníze v rozpočtuŽadatelem o dotaci na likvidaci nelegální skládky u Hůr je Jihočeský kraj. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 20 milionů korun a 80 % celkových způsobilých nákladů projektu. Pro realizaci projektu bude mít celkovou potřebnou částku včetně DPH Jihočeský kraj v rozpočtu na rok 2016.