Nádraží převzala nedávno od Českých drah Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). A podle tiskového mluvčího SŽDC Marka Illiaše zadal v září nový majitel analýzu nynějšího stavu. „V současné době máme k dispozici stavebně technický a historický průzkum nádražní budovy v Českých Budějovicích," říká Marek Illiaš s tím, že příští rok by měl být zpracován projekt obnovy.

Nádražím projde v průměru kolem 8,5 tisíce cestujících denně. Objekt z počátku 20. století je pro obyvatele města, lidi, kteří sem dojíždějí za prací nebo turisty prvním setkáním s krajskou metropolí. Budoucí podoba nádraží proto zajímá i vedení města. Podle náměstka primátora Františka Konečného se příští středu chystá setkání zástupců Českých Budějovic a SŽDC. „Chceme být průběžně informováni," říká František Konečný k chystaným opravám a doplňuje, že město se jich chce podle svých možností účastnit.

Radnice se sice těžko bude na akci finančně podílet, protože by to byla investice do cizího majetku. Město by ale rádo uplatnilo své představy o úpravě okolí nebo o vylepšení komfortu pro cestující. Například by evropské fondy mohly podle Františka Konečného přispět k vytvoření prostor pro parkování bicyklů.

Pokud půjdou přípravy hladce, měly by opravy začít v roce 2018.

Poslední opravaV minulosti patřilo nádraží v Českých Budějovicích Českým drahám. Poslední rozsáhlé úpravy se prováděly v roce 2002, při opravách odjezdové haly.

Nádraží čeká na 150 milionů

První rámcové odhady nutných nákladů na opravy českobudějovické nádražní budovy hovoří momentálně o částce 150 milionů korun. Odpovídá to tomu, že se svými rozměry nádraží blíží spíše menšímu střednímu zámku, má členitou fasádu a své slovo jistě budou chtít říci i památkáři.

Momentálně patří nádraží Správě železniční dopravní cesty (SŽDC). Podle tiskového mluvčího SŽDC Marka Illiaše by mohl být v prvním čtvrtletí roku 2018 vybrán zhotovitel oprav. „Samotná realizace stavby by za optimálních podmínek mohla být zahájena v letech 2018 až 2020. Ovšem za předpokladu, že se neodvolá například neúspěšný uchazeč o zakázku či nevzniknou problémy při projednávání stavebního povolení," říká Marek Illiaš.

Jestli cestující dostanou zpět čekárnu zrušenou před lety nebo jak se promění vnitřní prostory nádraží, to zatím podle Marka Illiaše není určeno. „Bohužel, v této fázi projektu nejsem schopen odpovědět," reagoval na dotaz Deníku, ale zdůraznil, že SŽDC bude zcela úzce spolupracovat s památkáři i magistrátem. „Budeme se snažit uvést nádraží do takového stavu, aby se na něm cestující cítili nejenom příjemně, ale aby bylo důstojnou vstupní branou do největšího města Jihočeského kraje," uvedl Marek Illiaš.

Předchozím vlastníkem objektu byly České dráhy (ČD). Dráhy udržovaly podle tiskové mluvčí Radky Pistoriusové výpravní budovu v rámci finančních možností. „Z posledních stavebních zásahů zásadnějšího významu lze uvést opravu pláště v únoru 1991, zahrnovala vedle opravy omítek i opravu či doplnění klempířských prvků a výměnu části krytiny střech," zmínila Radka Pistoriusová a dodala, že větší opravy se udály třeba v roce 2002 jak v interiéru, tak v exteriéru.

I ČD chystaly zásadní rekonstrukci objektu. V roce 2014 už byl vybrán i projektant. Ale pak se přípravy zastavily, mimo jiné pro plánovaný převod mnoha nádraží v České republice od ČD na SŽDC.