Roky čekala budova českobudějovického vlakového nádraží na celkovou rekonstrukci. Loni v létě byla akce k radosti cestujících, železničářů i všech dalších, kteří neradi viděli chátrání jedné z dominant města, zahájena.

Nyní se pracuje například na peronech, které přiléhají k výpravní budově nebo na některých dřevěných stropech. Bylo přitom odhaleno i neobvyklé vyztužení dřevěných prvků. Před více než sto lety jako vylepšení nosných vlastností konstrukcí použili stavbaři vedle dřevěných trámů také železné kolejnice! Skoro by se chtělo říci, stylově, když šlo o nádraží. Aktuálně se dělníci také ponořili hluboko do suterénu, aby mohli izolovat objekt od spodní vody.

Podle ministra dopravy Karla Havlíčka má rekonstrukce stát téměř 700 milionů korun. Stavební práce potrvají do konce příštího roku a provádí je sdružení firem Metrostav – EDIKT – AVERS.

ORLY POSOUDÍ

Podle oblastního ředitele Metrostavu Martina Staška se projekt snaží zachovat maximum původních prvků. Ale například konstrukce, které drží pochozí části peronů, jsou z oceli a železobetonu. Dlouhodobé zatékání vody a jiné škodlivé vlivy je natolik nahlodaly, že se musejí perony v současnosti betonovat znovu.

Překvapení čekalo na stavbaře, když odkryli nosné konstrukce dřevěných stropů. Jako nosný prvek se tam vedle trámů objevily také kolejnice. Teď se čeká na posudky, které určí, co z dřevěných prvků bude možné nadále použít. Podobně odborníci určí také příští osud orlů z průčelí a jiných ozdobných prvků. „Orli jsou určení ke snesení. Posoudí se jaké prvky budou zachovány a jaké se zhotoví nové,“ říká Martin Stašek a připojuje, že ve sdružení provádějícím rekonstrukci jsou zastoupeny záměrně různé firmy, aby pokryly svými specialisty všechny potřebné práce. Třeba i fasádnické nebo až sochařské „speciality“.

Při celkové rekonstrukci nádraží podle generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody bude obnoven plášť budovy včetně fasády či oken ale také všechny vnitřní prostory. Dojde i ke změnám některých vnitřních dispozic a přímo k Lannově třídě bude otevřen nový hlavní vchod. „Celá trasa z prostoru podchodů pod nástupišti přes budovu až na Lannovu třídu bude nově plně bezbariérová,“ zdůrazňuje Jiří Svoboda.

Úpravy se chystají i v okolí nádraží. Připravuje se například projekt na cyklověž na jižní ploše vedle budovy. A náměstek primátora Viktor Lavička oceňuje, že Správa železnic má v plánu propojit v budoucnu nádraží podchodem se Suchým Vrbným. A poblíž současného sběrného dvora postavit v letech 2024 až 2026 parkovací dům s uvažovanou kapacitou zhruba 400 vozidel.