„Tuto plochu má i nadále až do 30.6. pronajatu společnost CB Mercury Center, která zároveň spravuje autobusové nádraží,“ říká mluvčí Českých drah Ondřej Kubala.

„Do budoucna rozhodně nepůjde o nevyužité prostory - celé nádraží v Českých Budějovicích se bude revitalizovat a do revitalizace spadají i tyto pozemky. V rámci projektu Živá nádraží tu vznikne prostředí, kam budou moci přijít lidé nejen na vlak, ale také do příjemných kaváren, obchodů a podobně. Z výběrového řízení zatím vzešel vítěz na revitalizaci nádraží a probíhají jednání mezi ČD a tímto vítězem o pronájmu zmiňovaných pozemků,“ dodal.